Pörssitiedote toukokuuta 15, 2007 11.05.18 ap. CET

Metso solmi aiesopimuksen sanomalehtipaperilinjasta Eccolle Iso-Britanniaan

Metso Paper ja Ecco Development Limited ovat solmineet aiesopimuksen sanomalehtipaperilinja PM 1:n toimittamisesta Ecco Newsprintin kierrätyspaperia raaka-aineenaan käyttävään uuteen sanomalehtipaperitehtaaseen Teessidessa, Englannissa. Uuden tehtaan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Aiesopimus sisältää tilauksen suunnittelutyön aloittamisesta. Koko tilauksen arvo julkistetaan, kun toimitussopimus on allekirjoitettu.
 
Kaupan toteutuminen edellyttää, että Ecco pääsee sopimukseen projektin rahoitukseen, rakennustöihin ja tehtaan toimintaan liittyvistä asioista. Nämä neuvottelut ovat jo pitkällä, ja Ecco tiedottaa niistä lähitulevaisuudessa. Eccolla on jo Redcarin ja Clevelandin kaupunginvaltuuston suostumus tehtaan suunnittelua varten ja yhtiö voi sen pohjalta aloittaa rakennustyöt tontillaan Wilton Internationalin teollisuuspuistossa Teessidessa.
 
Ecco Development Limited on kokeneen paperiteollisuusammattilaisen Ramsay Hamptonin vuonna 2004 perustama yritys, jonka tarkoitus on kehittää, rakentaa ja käyttää kierrätyspaperia hyödyntävää sanomalehtipaperitehdasta Iso-Britanniassa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja:
Risto Hautamäki, Senior Vice President, Key Customers, Metso Paper, puh. 020 484 3101
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter