Pörssitiedote heinäkuuta 26, 2007 10.45.00 ap. CET

Metso on sopinut myyvänsä levynpuristinliiketoimintansa Saksasta ja aloittavansa strategisen yhteistyön Siempelkampin kanssa

Metso on sopinut myyvänsä levyteollisuudelle jatkuvatoimisia puristimia ja energialaitoksia toimittavan, Hannoverissa toimivan Metso Panelboard GmbH:n saksalaiselle G. Siempelkamp GmbH & Co, KG:lle. Yrityskaupan yhteydessä Metso Panelboard ja Siempelkamp ovat sopineet aloittavansa yhteistyön, missä Metson levynvalmistuslinjan alkupään, sirottelun ja levynkäsittelyn teknologiaa täydennetään Siempelkampin jatkuvatoimisella puristinteknologialla.
 
Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Kauppa uskotaan saatavan päätökseen syyskuun 2007 loppuun mennessä. Metso Panelboard GmbH työllistää noin 65 henkilöä, jotka siirtyvät Siempelkampin palvelukseen.
 
Yrityskaupan jälkeen Metso Panelboard, joka on osa Metso Paper -liiketoiminta-aluetta, säilyy merkittävänä maailmanlaajuisen puupohjaisen levyteollisuuden laitetoimittajana. Se palvelee asiakkaita oman myynti- ja jälkimarkkinaverkostonsa kautta. Metso Panelboardin tuotevalikoimaan kuuluvat MDF-valmistuksen alkupään teknologiaa, lastulevyprosessin seulonta- ja sirotteluratkaisut, levynkäsittelyjärjestelmät sekä ratkaisut raaka-aineen puhdistamiseen ja kuivaliimaukseen. Erikoistuotteiden, kuten ovennahkojen, valmistuksessa käytettävä yksi- ja monivälipuristinteknologia jää edelleen Metson omistukseen.
 
Metson ja Siempelkampin yhteistyö ja yrityskauppa ovat osa Metso Panelboardin käynnissä olevaa kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelmaa, joka aloitettiin joulukuussa 2006. Ohjelma tähtää Metso Panelboardin tuotevalikoiman ja toimituskyvyn parantamiseen sekä liiketoiminnan tehostamiseen.
 
Siempelkamp-ryhmä on kansainvälisesti toimiva hydraulisia puristimia, puristinlinjoja ja näihin liittyviä palveluja puunkäsittely-, kumi- ja metallintyöstöteollisuudelle toimittava perheyhtiö, jonka pääpaikka on Saksassa. Yritys toimittaa myös ydinteknologiaa ja valimotuotteita. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli 412 mijoonaa euroa, ja se työllistää yli 2 000 henkilöä.
 
Metso
on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Pentti Välimäki, toimitusjohtaja, Metso Panelboard, puh. 040 500 5009
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter