Pörssitiedote heinäkuuta 3, 2007 10.00.00 ap. CET

Metso toimittaa voimakattilan vihreän energian tuotantoon UPM:n Caledonianin tehtaalle Skotlantiin

Metso Power, joka on osa Metso Paper -liiketoiminta-aluetta, toimittaa biopolttoainetta polttavan voimakattilan UPM:n Caledonianin paperitehtaan uudelle voimalaitokselle Skotlannin Irvineen. Voimalaitos otetaan käyttöön vuoden 2009 alkupuoliskolla. Tilauksen arvo on noin 40 miljoonaa euroa ja se sisältyy Metson toisen neljänneksen tilauskantaan.
 
Kerrosleijutekniikkaa käyttävän voimakattilan lisäksi toimitukseen sisältyy savukaasujen puhdistusjärjestelmä, joka vähentää tehtaan ympäristövaikutuksia. Voimakattilan polttoaineina ovat hiilidioksidineutraalit biopolttoaineet, pääasiassa ulkopuolelta hankittava puupolttoaine ja tuotannossa syntyvät sivutuotteet.
 
Uuden voimalaitoksen rakentamisen myötä UPM:n hiilidioksidipäästöt vähenevät 75 000 tonnilla vuodessa. Investoimalla biopolttoainepohjaiseen energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen UPM on alentanut viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotannon hiilidioksidipäästöjä 25 prosenttia. Caledonian tehtaan uusi voimalaitos tukee merkittävästi myös Skotlannin tavoitetta saavuttaa vuoteen 2010 mennessä tilanne, jossa 18 prosenttia energiasta tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla.
 
Vuonna 2006 UPM:n liikevaihto oli 10 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarralaminaatit sekä puutuotteet. Caledonianin tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 280 000 tonnia päällystettyä, hiokepitoista aikakauslehtipaperia (LWC). Tehdas työllistää 360 henkilöä.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
 
 
Lisätietoja antaa:
Kari Remes, myyntijohtaja, Metso Power, puh. 040 709 2015
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
 
jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
 

Metso in Twitter