Pörssitiedote heinäkuuta 26, 2007 12.00.47 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007

 
Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007
 
Metsolla jälleen vahva neljännes
 
Keskeistä toisella vuosineljänneksellä
 •         Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 2 090 miljoonan euron arvosta, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (Q2/06: 1 390 milj. euroa).
 •         Tilauskanta kasvoi 22 prosenttia joulukuun 2006 lopusta ja oli kesäkuun 2007 lopussa 4 574 miljoonaa euroa (31.12.2006: 3 737 milj. euroa).
 •         Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia ja oli 1 536 miljoonaa euroa (Q2/06: 1 170 milj. euroa).
 •         Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 162,3 miljoonaa euroa eli 10,6 prosenttia liikevaihdosta (Q2/06: 120,7 milj. euroa ja
  10,3 %).
 •         Liikevoitto (EBIT) oli 148,3 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (Q2/06:
  116,4 milj. euroa ja 10,0 %).
 •         Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (Q2/06: 0,97 euroa).
 •         Vapaa kassavirta oli 67 miljoonaa euroa negatiivinen (Q2/06: 26 milj. euroa).
 •  
  "Vuoden toinen neljännes oli Metsolle jälleen vahva. Kaikki pääliiketoimintamme saivat runsaasti uusia tilauksia, ja tilauskantamme vahvistui kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Tämä yhdessä suotuisana jatkuvan markkinanäkymän kanssa antaa poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden loppuvuoden lisäksi myös vuodelle 2008," sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
   
  Eloranta toteaa, että Metson toisen neljänneksen taloudellinen tulos parani tuntuvasti verrattuna kausivaihtelun rasittamaan ensimmäisen neljänneksen tulokseen. "Liikevaihdon kasvu oli hyvää sekä Metso Mineralsissa että Metso Automationissa; liikevaihto kasvoi orgaanisesti yli 20 prosenttia. Olen myös tyytyväinen toisen neljänneksen liikevoittoon, jota vauhditti liikevaihtomme vahva kasvu. Liikevoitto ylsi uuteen Metson ennätykseen. Vapaa kassavirta oli toisella neljänneksellä negatiivinen, mikä johtui lähinnä toimituksiin liittyvien saatavien kasvusta kesäkuun lopussa. Mielestäni tässä on ennenkaikkea kyse projektitoimitusten ajoituksesta," toteaa Eloranta.
   
  Elorannan mukaan Metso keskittyy nyt toiminnassaan huolehtimaan, että yhtiön toimituskyky vastaa jatkossakin vilkasta kysyntää ja että hyvä kasvuvauhti jatkuu. "Olemme toteuttamassa useita laajennusohjelmia parantaaksemme toimituskykyämme, ja tämän vuoksi olemme kasvattaneet investointisuunnitelmaamme tälle vuodelle. Jatkamme myös jälkimarkkinaliiketoimintamme kehittämistä ja globaalin läsnäolomme vahvistamista. Tutkimme myös mahdollisia täydentäviä yritysostoja, jotka vauhdittaisivat edelleen Metson kasvua," päättää Eloranta.
   
  Metson avainluvut
   

   
   
  Metson vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen katsaus
   
  Metson toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä huhti-kesäkuussa
   
  Metson tuotteiden ja palvelujen markkinatilanne jatkui myönteisenä vuoden toisella neljänneksellä.
   
  Metso Paperin markkinatilanne jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen kaltaisena. Uusien paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneiden kysyntä säilyi hyvänä Kiinassa, missä vahvana jatkuva yleinen talouskasvu vauhdittaa eri paperi- ja kartonkilajien kysyntää. Kuitulinjojen kysyntä oli hyvää Etelä-Amerikassa ja Aasiassa, missä sellun tuotantokapasiteetin kasvattaminen jatkuu nopeana edullisten raaka-aineiden hyvän saatavuuden ansiosta. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä painottui lähinnä koneuudistuksiin ja jälkimarkkinapalveluihin. Uusiutuvia energianlähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä oli erinomaista. Tämä johtui teollisuuden globaalista pyrkimyksestä kasvattaa energiaomavaraisuutta ja pienentää ilmastovaikutuksia.
   
  Metso Mineralsin kaivostuotteiden, metallinkierrätyslaitteiden sekä jälkimarkkinapalvelujen kysyntä jatkui ensimmäisen neljänneksen tavoin erinomaisena. Erityisesti kehittyvien maiden vahvana jatkuvat investoinnit tuotantolaitoksiin, infrastruktuuriin, palveluihin ja asumiseen ovat pitäneet metallien kysynnän vahvana. Tämän seurauksena kaivosteollisuuden investointitaso on säilynyt maailmanlaajuisesti erinomaisena. Maarakennusteollisuudessa Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä oli edelleen erinomaista Euroopassa, ja kysyntä jatkui hyvänä muilla markkina-alueilla. Kysyntää tukee erityisesti eri puolilla maailmaa käynnissä olevat tieverkostojen ja muun kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektit.
   
  Metso Automationin markkinatilanne massa- ja paperiteollisuudessa oli hyvää. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa prosessiautomaatiojärjestelmien kysyntä oli hyvää ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomaista. Maailmantalouden kasvun myötä energian kulutuksen lisääntyminen ja öljyn korkea hinta tukevat energiateollisuuden investointeja. 
   
   
  Saadut tilaukset huhti-kesäkuussa
   
  Vuoden toisella neljänneksellä Metson saadut tilaukset olivat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, ollen 2 090 miljoonaa euroa. Tämä on yli 50 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kasvusta noin kolmannes oli orgaanista ja loput tuli vuoden 2006 lopussa hankituista Pulping- ja Power-liiketoiminnoista.
   
  Metso Paperin uusien tilausten kasvu tuli hankituista liiketoiminnoista. Erityisesti Power-liiketoimintalinjan toinen neljännes oli vahva, ja se sai uusia tilauksia 480 miljoonan euron arvosta. Metso Paperin huhti-kesäkuun suurimpia tilauksia olivat sellutehdaslaitteistot Votorantim Celulose e Papel:lle Brasiliaan ja Celulose Beira Industrialille Portugaliin sekä painopaperilinjan tilaus Henan Puyang Longfeng Paperille Kiinaan. Metso Paper sai myös tilauksen kahden biopolttoainekattilan toimituksesta EDP Producão - Bioeléctrica S.A.:lle Portugaliin.
   
  Metso Mineralsin uusien tilausten kasvu jatkui edelleen hyvällä 27 prosentin tasolla. Uusien tilausten määrä kasvoi voimakkaasti kaikilla liiketoimintalinjoilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla, lukuun ottamatta Aasian ja Tyynenmeren aluetta, missä ei ajoituksesta johtuen saatu lainkaan merkittäviä tilauksia. Metso Mineralsin merkittävimpiä tilauksia olivat massatavarankäsittelylaitteisto Companhia Brasileira de Aluminiolle Brasiliaan ja mineraalinkäsittelylaitteisto Gold Reserven kulta- ja kuparikaivokseen Venezuelaan.
   
  Metso Automationin toisella neljänneksellä saadut tilaukset olivat viime vuoden vastaavan jakson tasolla. Merkittävimpiä tilauksia olivat prosessiautomaatiojärjestelmä Henan Puyang Longfeng Paperille Kiinaan ja automaatiojärjestelmän modernisointi öljynjalostamolle Brasiliaan.
   
   
  Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa
   
  Metson liikevaihto kasvoi 31 prosenttia viime vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna ja oli 1 536 miljoonaa euroa. Metso Paperin kasvu johtui hankituista Pulping ja Power -liiketoiminnoista. Orgaaninen kasvu oli vahvaa Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa.
   
  Metson toisen neljänneksen taloudellinen tulos oli odotetusti vuoden ensimmäistä neljännestä merkittävästi parempi. Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 162,3 miljoonaa euroa eli 10,6 prosenttia liikevaihdosta verrattuna viime vuoden vastaavan kauden 120,7 miljoonaan euroon tai 10,3 prosenttiin liikevaihdosta. EBITA ja sen osuus liikevaihdosta paranivat sekä Metso Paperissa että Metso Mineralsissa, kun taas Metso Automationin EBITA parani, mutta sen osuus liikevaihdosta laski hieman. Metson toisen neljänneksen liikevoitto oli 148,3 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (Q2/2006: 116,4 milj. euroa ja 10,0 %).
   
   
  Metson tammi-kesäkuun 2007 osavuosikatsaus
   
  Saadut tilaukset ja tilauskanta
   
  Tammi-kesäkuussa Metson saadut tilaukset kasvoivat 33 prosenttia vertailukaudesta, ja niiden arvo oli 3 754 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoiminta-alueiden saadut tilaukset kasvoivat. Suhteellisesti voimakkainta tilausten kasvu oli Metso Paperin Power-liiketoimintalinjalla, Metso Mineralsin Recycling-liiketoimintalinjalla ja Metso Automationin Flow Control -liiketoimintalinjalla. Kaksi kolmasosaa tilausten kasvusta tuli ostetuista Pulping- ja Power -liiketoiminnoista. Metson tilauskanta kasvoi 22 prosenttia vuoden 2006 lopusta ja oli kesäkuun lopussa 4 574 miljoonaa euroa.
   
  Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain

   
  Saadut tilaukset markkina-alueittain

   
   
  Liikevaihto
   
  Metson liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 29 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 902 miljoonaa euroa. Ilman valuuttakurssimuutosten laskennallista vaikutusta liikevaihdon kasvu olisi ollut 3 prosenttiyksikköä suurempi. Liikevaihdon kasvu ilman vuoden 2006 lopussa hankittujen Pulping- ja Power -liiketoimintojen vaikutusta oli noin 14 prosenttia. Orgaaninen kasvu johtui lähinnä hyvänä jatkuneesta markkinatilanteesta sekä vahvistuneesta kilpailukyvystä. Jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus oli 33 prosenttia (Q1-Q2/06: 37 %) konsernin liikevaihdosta. Jälkimarkkinaliiketoiminnan suhteellisen osuuden lasku johtui hankituista Pulping- ja Power -liiketoiminnoista, joissa jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus on Metson keskitasoa pienempi. Euromääräisesti jälkimarkkinaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17 prosenttia.
   
  Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

   
  Liikevaihto markkina-alueittain

   
   
  Taloudellinen tulos
   
  Metson tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 284,2 miljoonaa euroa eli 9,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/06: 220,6 milj. euroa ja 9,8 %). Euromääräisesti EBITA parani selvästi kaikilla liiketoiminta-alueilla erityisesti hyvän volyymikasvun ansiosta. EBITA:n osuus liikevaihdosta parani sekä Metso Paperissa että Metso Mineralsissa, kun taas Metso Automationin EBITA-prosentti laski hieman. Metso Paperissa kasvu tuli kaikilta liiketoimintalinjoilta. Ruostumattoman teräksen voimakas hinnan nousu heikensi Metso Paperin ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta noin 10 miljoonalla eurolla. Metso Mineralsin kannattavuus parani kaikilla liiketoimintalinjoilla, huomattavinta kasvu oli Mining-liiketoimintalinjalla. Metso Automationin EBITA-prosenttia rasitti voimakas raaka-aineiden ja alihankintatyön hinnan nousu ja projektitoimitusten suuri osuus.
   
  Metson liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 256,7 miljoonaa euroa ja 8,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/06: 211,8 milj. euroa ja 9,4 %). Liikevoittoon sisältyy Pulping ja Power -liiketoimintojen hankintaan liittyvä aineettomien oikeuksien 18 miljoonan euron poisto ja Metso Paperin 3 miljoonan euron luottotappio.
   
  Metson nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 18 miljoonaa euroa (18 milj. euroa).
   
  Metson jatkuvien liiketoimintojen tulos ennen veroja oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 238 miljoonaa euroa (194 milj. euroa). Tammi-kesäkuun osakkeenomistajille kuuluva tulos oli 167 miljoonaa euroa (204 milj. euroa) eli osakekohtaisesti 1,18 euroa (1,44 euroa/osake). Vertailukaudella Metso kirjasi Yhdysvaltain toimintoihin liittyvän 57 miljoonan euron kertaluonteisen ja tulosvaikutteisen laskennallisen verosaatavan, joka alensi vuoden 2006 veroastetta ja paransi osakekohtaista tulosta 0,40 eurolla. Konsernin veroasteen arvioidaan olevan noin 30 prosenttia vuonna 2007.
   
  Metson sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 24,0 prosenttia (21,7 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 23,5 prosenttia (32,5 %).
   
   
  Kassavirta ja rahoitus
   
  Metson liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 95 miljoonaa euroa (225 milj. euroa). Tilauskannan ja liikevaihdon vahvan kasvun myötä sekä vaihto-omaisuus että saamiset kasvoivat voimakkaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla toisen neljänneksen aikana. Saadut ennakot ja ostovelat tasoittivat vaihto-omaisuuden kasvua. Saatavien voimakas kasvu erityisesti kesäkuussa, kasvatti käyttöpääomaa, joka kasvoi toisella neljänneksellä 176 miljoonaa euroa. Lähinnä ajoituksesta ja volyymikasvusta johtuva saatavien lisäys kesäkuussa rasitti Metson vapaata kassavirtaa, joka oli toisella neljänneksellä 67 miljoonaa euroa negatiivinen. Vapaa kassavirta ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen oli 30 miljoonaa euroa (178 milj. euroa).
   
  Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 623 miljoonaa euroa. Nettovelkaantuneisuusaste oli 42,6 prosenttia. Metson omavaraisuusaste oli 34,9 prosenttia. Huhtikuussa maksettiin vuodelta 2006 osinkoja 212 miljoonaa euroa.
   
  Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services nosti toukokuussa Metson pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolta BBB- tasolle BBB ja lyhytaikaisen luokituksen tasolta A-3 tasolle A-2. Metson liikkeeseen laskemien velkakirjalainojen luokitusta Standard & Poor's nosti tasolta BB+ tasolle BBB-. Luottoluokituksia koskevat näkymät Standard & Poor's arvioi vakaiksi.
   
  Moody's Investor Service'n luottoluokitus Metson pitkäaikaisille luotoille on Baa3. Luokitusta koskevat näkymät arvioidaan vakaiksi.
   
   
  Investoinnit
   
  Metson bruttoinvestoinnit vuoden ensimmäisellä puoliskolla olivat 74 miljoonaa euroa ilman yrityshankintoja (57 milj. euroa). Investoinneista noin kolmasosa oli voimakkaasta volyymikasvusta johtuvia kapasiteetin lisäämiseen liittyviä kasvuinvestointeja.
   
  Vuoden toisella neljänneksellä Metso päätti rakentaa huoltokeskuksen Metso Paperille Guangzhouhun, Kiinaan. Huoltokeskus aloittaa toimintansa vuonna 2008. Niin ikään Kiinassa, Wuxissa on meneillään Metso Paperin huoltokeskuksen laajennustyö ja Shanghaissa laajennetaan Metso Automationin venttiilien tuotantolaitosta.
   
  Intian Bawalissa Metso laajentaa tela-alustaisten murskainyksiköiden kokoonpanokapasiteettia. Myös Brasiliassa murskainten tuotantolaitosta laajennetaan.
   
  Suomessa Metso laajentaa Lapualla sijaitsevaa voimakattiloiden tuotantolaitosta ja kasvattaa Jyväskylän tehtaalla paperikoneen telojen valmistuslinjan kapasiteettia. Tampereella uusi tela-alustaisten murskainyksiköiden kokoonpanolinja on otettu käyttöön alkuvuoden aikana ja murskainten testauslaitos sekä koelaboratorio ovat rakenteilla.
   
  Metso on myös päättänyt investoida Metso Automationin koko toimitusketjun kattavaan toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Investoinnin on määrä valmistua vuosien 2009-2010 vaihteessa. Samankaltainen investointi on meneillään Metso Mineralsissa.
   
  Metso arvioi koko vuoden 2007 bruttoinvestointien nousevan noin 30 prosenttia vuodesta 2006. Kasvu johtuu kapasiteetin kasvattamiseen tähtäävistä investoinneista sekä investoinneista Metso Mineralsin ja Metso Automationin toiminnanohjausjärjestelmiin.
   
  Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 57 miljoonaa euroa (54 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia konsernin liikevaihdosta.
   
   
  Omistus Talvivaara Oy:ssä
   
  Metso omistaa noin 4 prosenttia Talvivaaran Kaivososakeyhtiöstä, joka listautui Lontoon Pörssiin toukokuussa 2007. Metson omistus luokitellaan taseessa myytävissä olevaksi sijoitukseksi. Kesäkuun lopussa Metson omistuksen arvo oli noin 29 miljoonaa euroa. Listautumisen yhteydessä Metso on sitoutunut pitämään omistamansa Talvivaaran osakkeet vähintään 6 kuukautta. Metson omistus liittyy Talvivaaran kaivosyhtiön kanssa tehtyyn tutkimus ja tuotekehitys -projektiin kaivoksen kivenkäsittelyprosessin ja massatavarankäsittelyn kehittämiseksi.
   
   
  Yritysostot ja -myynnit
   
  Kesäkuussa 2007 Metso vahvisti Metso Paperin kunnossapito- ja huoltoliiketoimintaa ostamalla Mecanique et Depannage Industries s.a.r.l. (MDI) -yhtiön Ranskasta. MDI työllistää 30 henkilöä.
   
  Maaliskuussa 2007 Metso osti yhdysvaltalaisen metallinkierrätysteollisuuden teknologiatoimittajan, Bulk Equipment Systems and Technologies Inc:n Clevelandista, Ohiosta. Huhtikuussa maksettu kauppahinta oli noin 9 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 40 henkilöä. Yhtiö on integroitu Metso Mineralsin Recycling-liiketoimintalinjaan.
   
  Maaliskuussa 2007 Metso myi pääosan Sveitsin Delémontissa toimivasta Metso Paper AG:sta. Metso Paper jäi yhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Metso Paper AG on rullankäsittelyjärjestelmien, -ratkaisujen ja huoltopalveluiden toimittaja. Yhtiön palveluksessa on noin 70 henkilöä, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa.
   
   
  Pulping- ja Power -liiketoimintojen hankinta ja integrointi
   
  Metso sai 29.12.2006 päätökseen Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoimintojen oston. Osapuolet ovat sopineet hankitun liiketoiminnan tasearvoista, ja aikaisemmin arvioitu hankintahinta (341 miljoonaa euroa) on täsmentynyt 336 miljoonaksi euroksi, mikä sisältää 6 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä kustannuksia ja 53 miljoonaa euroa nettokassaa.
   
  Metson arvion mukaan synergioista saatavat vuotuiset kustannussäästöt ovat yhdistymisen jälkeen 20-25 miljoonaa euroa. Näistä noin kolmanneksen arvioidaan toteutuvan vuoden 2007 aikana. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana synergiaetuja toteutui noin 6 miljoonaa euroa. Hankitun liiketoiminnan integroinnista aiheutuvien kertakustannusten arvioidaan olevan alle 10 miljoonaa euroa, joista 3 miljoonaa euroa kirjattiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Loput arvioidaan kirjattavan kuluvan vuoden kahden seuraavan neljänneksen aikana.
   
  Hankittujen liiketoimintojen integrointi osaksi Metso Paperia on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuoden aikana maailmanlaajuista asiakaspalveluorganisaatiota järjesteltiin uudelleen ja henkilöstön kanssa käydyt yt-neuvottelut päällekkäisten toimintojen karsimisesta Ruotsissa ja Suomessa saatiin päätökseen. Kesäkuun loppuun mennessä nämä toimenpiteet johtivat noin 100 henkilön vähennykseen.
   
  Kaupasta aiheutuvan aineettomien oikeuksien poiston arvioidaan olevan 37 miljoonaa euroa vuonna 2007, 20 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja sen jälkeen 13 miljoonaa euroa vuosittain, kunnes aineettomat oikeudet ovat kokonaisuudessaan poistettu. Loppu tasearvon ylittävästä kauppahinnasta jää liikearvoksi, jota ei poisteta. Ensimmäiselle vuosipuoliskolle kohdistui 18 miljoonaa euroa aineettomien oikeuksien poistoa.
   
   
  Henkilöstö
   
  Metson palveluksessa oli kesäkuun lopussa 26 609 henkilöä, joista noin 300 oli kausityöntekijöitä. Tämä oli 993 henkilöä enemmän kuin vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa (25 616 henkilöä). Tammi-kesäkuussa Metson palveluksessa oli keskimäärin 25 968 henkilöä.
   
  Henkilöstö alueittain

   
   
  LIIKETOIMINNAT
   
  Metso Paper
   

   
  Aker Kvaernerilta 29.12.2006 hankitut Pulping- ja Power -liiketoiminnot konsolidoitiin Metson taseeseen 31.12.2006, mutta niillä ei ollut vaikutusta Metson vuoden 2006 tuloslaskelmaan, eivätkä ne näin ollen sisälly vertailuvuoden segmenttitietoihin lukuun ottamatta tilauskantaa ja henkilöstöä vuoden 2006 lopussa.
   
  Metso Paperin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 55 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 374 miljoonaa euroa.
   
  Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa johtui vuoden 2006 lopulla ostetuista Pulping- ja Power -liiketoiminnoista. Jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 28 prosenttia (Q1-Q2/06: 35 %). Jälkimarkkinaliiketoiminnan suhteellisen osuuden lasku johtui hankituista Pulping- ja Power -liiketoiminnoista, joissa jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus oli Metso Paperin keskitasoa alhaisempi. Euromääräisesti jälkimarkkinaliiketoiminnan volyymi kasvoi 26 prosenttia, ja kasvu tuli lähinnä hankituista Pulping- ja Power -liiketoiminnoista.
   
  Metso Paperin EBITA oli 84,8 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2006: 51,2 milj. euroa ja 5,8 %). Liikevoitto oli 61,1 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2006: 46,6 milj. euroa ja 5,3 %). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoa heikensi Pulping- ja Power -liiketoimintojen hankintaan liittyvä aineettomien oikeuksien 18 miljoonan euron poisto ja 3 miljoonan euron luottotappio. Ruostumattoman teräksen voimakas hinnan nousu heikensi katsauskaudella Metso Paperin kannattavuutta arviolta 10 miljoonaa euroa.
   
  Metso Paperin saamien tilausten arvo kasvoi 58 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 756 miljoonaa euroa. Power-liiketoimintalinjan saadut tilaukset lähes kaksinkertaistuivat ja Paper and board -liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat neljänneksen tammi-kesäkuussa. Sen sijaan Panelboard- ja Tissue-liiketoimintalinjojen saadut tilaukset laskivat selvästi. Ilman Pulping- ja Power -liiketoimintojen vaikutusta Metso Paperin uusien tilausten määrä kasvoi 3 prosenttia. Tammi-kesäkuun merkittävimpiä tilauksia olivat Oji Paperin paperinvalmistuslinjan tilaus Japaniin ja Henan Puyang Longfeng Paperilta saatu painopaperilinjan tilaus Kiinaan sekä sellutehdaslaitteistojen tilaukset VCP:ltä Brasiliaan ja Celbiltä Portugaliin. Katsauskaudella tehtiin pitkäaikainen kunnossapitosopimus Plattling Papierin tehtaalle Saksaan, mikä on Metso Paperin ensimmäinen laajamittainen vasta rakenteilla olevaan tuotantolaitokseen solmittu huoltosopimus.
   
  Kesäkuun lopun tilauskanta, 2 584 miljoonaa euroa, oli 16 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 2006 lopun tilauskantaan.
   
   
  Metso Minerals
   

   
  Metso Mineralsin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 14 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 188 miljoonaa euroa. Kasvu tuli erityisesti Mining-liiketoimintalinjalta, mutta myös Construction-liiketoimintalinjan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Recycling-liiketoimintalinjan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Metso Mineralsin jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus oli 42 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/06: 43 %). Euromääräisesti jälkimarkkinaliiketoiminnan volyymi kasvoi 12 prosenttia.
   
  Metso Mineralsin liikevoitto kasvoi 163,5 miljoonaan euroon eli 13,8 prosenttiin liikevaihdosta. Kannattavuus parani kaikilla liiketoimintalinjoilla. Voimakkaimmin kannattavuus kasvoi Mining -liiketoimintalinjalla vahvan volyymikasvun ansiosta.
   
  Metso Mineralsin saamien tilausten arvo nousi 19 prosenttia ja oli 1 569 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoimintalinjojen saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti. Tammi-kesäkuun suurimpia tilauksia olivat Bolideniltä saatu jauhatusjärjestelmän tilaus Ruotsiin, Alcoalta saatu massatavarankäsittelylaitteiston tilaus Brasiliaan sekä Gold Reserven mineraalinkäsittelylaitteisto Venezuelaan ja Osisko Explorationilta saatu jauhatuslaitteiston tilaus Kanadaan. Tilauskanta kasvoi 31 prosenttia vuoden 2006 lopusta ja oli kesäkuun lopussa 1 673 miljoonaa euroa.
   
   
  Metso Automation
   

   
  Metso Automationin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 17 prosenttia vertailukaudesta ja oli 320 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli lähes kokonaan energiateollisuuden virtauksensäätöjärjestelmien toimituksista. Jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus oli 21 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/06: 23 %). Euromääräisesti jälkimarkkinaliiketoiminnan volyymi kasvoi 7 prosenttia.
   
  Metso Automationin liikevoitto oli 38,8 miljoonaa euroa tai 12,1 prosenttia liikevaihdosta. Suhteellisen kannattavuuden lievä heikkeneminen johtui raaka-aineiden ja alihankintatyön hinnannoususta ja projektitoimitusten suhteellisen osuuden kasvusta.
   
  Metso Automationin saatujen tilausten arvo kasvoi vertailukaudesta 11 prosenttia ja oli 413 miljoonaa euroa. Kasvu tuli lähinnä Flow Control -liiketoimintalinjan tilauksista energia-, öljy- ja kaasuteollisuudelle. Tammi-kesäkuun merkittävimpiä tilauksia olivat venttiilitoimitus Chiyoda-Technip Joint Venturelta Qatariin, prosessiautomaatio-järjestelmän toimitus Henan Puyang Longfeng Paperille Kiinaan ja automaatiojärjestelmän modernisointi öljynjalostamolle Brasiliaan. Alkuvuoden vahvan tilauskertymän vuoksi Metso Automationin tilauskanta oli merkittävästi vertailukautta vahvempi. Tilauskanta kasvoi 32 prosenttia vuoden 2006 lopusta ja oli kesäkuun lopussa 365 miljoonaa euroa.
   
   
  Valmet Automotive
   
  Valmet Automotiven tammi-kesäkuun liikevaihto oli 47 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa eli 11,5 prosenttia liikevaihdosta. Valmet Automotive valmisti ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 114 autoa päivässä. Valmet Automotiven henkilömäärä on sopeutettu nykyisen tuotantotason mukaiseksi.
   
   
  Liiketoiminnan lähiajan riskit
   
  Kiina on uusien paperi- ja kartonkikoneiden päämarkkina, minkä vuoksi Kiinan markkinoilla tapahtuvilla merkittävillä kysynnän muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Metso Paperin kannattavuuteen. Metso pyrkii lieventämään näitä riskejä kehittämällä globaalia jälkimarkkinatoimintaansa ja lisäämällä toimitusketjunsa joustavuutta.
   
  Metson tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet saatujen tilausten ja tilauskannan voimakkaan kasvun vuoksi. Tämän vuoksi on olemassa riski, että toimitusajan kuluessa materiaali- ja muut kustannukset voivat nousta merkittävästi ja vaikuttaa Metson kannattavuuteen tällä hetkellä arvioitua voimakkaammin. Nykyisen vahvan kysynnän vallitessa tiettyjen komponenttien ja alihankintaresurssien niukkuus, erityisesti Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa, voi myös pidentää toimitusaikoja.
   
  Metso pyrkii hallitsemaan ja rajoittamaan näiden ja muiden riskien mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Jos riskit kuitenkin toteutuvat, niillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen tai Metson osakkeen hintaan.
   
   
  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
   
   
  Metso ostaa Bender Machine Services Ltd:n Iso-Britanniasta
   
  Heinäkuussa 2007 Metso vahvisti Metso Paperin jälkimarkkinaliiketoimintaa hankkimalla Bender Holdings Limitedin tytäryhtiöineen Iso-Britanniasta. Yhtiö työllistää 97 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 24 miljoonaa euroa. Hankinnan myötä Metso Paperista tulee pehmopaperikoneissa käytettävien jenkkisylinterien hionta- ja pinnoituspalveluiden markkinajohtaja maailmassa.
   
   
  Metso on sopinut myyvänsä levynpuristinliiketoimintansa Saksasta
   
  Heinäkuussa 2007 Metso on sopinut myyvänsä levyteollisuudelle jatkuvatoimisia puristimia ja energialaitoksia toimittavan, Hannoverissa toimivan Metso Panelboard GmbH:n saksalaiselle G. Siempelkamp GmbH & Co, KG:lle. Kauppa uskotaan saatavan päätökseen syyskuun 2007 loppuun mennessä. Metso Panelboard GmbH työllistää noin 65 henkilöä, jotka siirtyvät Siempelkampin palvelukseen. Yrityskaupan yhteydessä Metso Panelboard ja Siempelkamp ovat sopineet aloittavansa yhteistyön, missä Metson levynvalmistuslinjan alkupään, sirottelun ja levynkäsittelyn teknologiaa täydennetään Siempelkampin jatkuvatoimisella puristinteknologialla.
   
  Metso pyrkii listauksen lopettamiseen ja rekisteröinnin poistamiseen Yhdysvalloissa
   
  Metso päätti 26.7.2007 hakea American Depositary Shares (ADS) -osaketodistustensa listauksen lopettamista New Yorkin pörssissä, Yhdysvalloissa. Lisäksi Metso on päättänyt hakea rekisteröinnin poistamista Securities and Exchange Commissionista (SEC) ja Exchange Act -lakiin perustuvien raportointivelvollisuuksiensa lopettamista. Metso aikoo kuitenkin pitää ADR-ohjelmansa. Pörssilistauksen loppumisen jälkeen on odotettavissa, että Metson ADS-osaketodistukset ovat suorakaupan (OTC) kohteena Yhdysvalloissa. Metso uskoo, että 1990-luvun puolivälissä toteutetun New Yorkin pörssiin listautumisen alkuperäiset syyt eivät enää päde pääomamarkkinoiden kansainvälistyttyä. Kaupankäynti Metson osakkeilla jatkuu Helsingin pörssissä.
   
  Metson aikomus vetäytyä New Yorkin pörssistä ei tarkoita, että Metso kiinnittäisi jatkossa vähemmän huomiota yhtiön osakkeita eri puolilla maailmaa omistaviin sijoittajiin tai kansainvälisiin tai Yhdysvaltain markkinoihin. Metson tarkoituksena on jatkaa New Yorkin pörssistä vetäytymisen ja SEC-rekisteröinnin poistamisen jälkeenkin korkeatasoisten hallinnointiperiaatteiden noudattamista, taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyttä ja sisäisiä valvontaprosesseja. Metso arvioi päättävänsä pörssistä vetäytymis- ja rekisteröinnin lopettamisprosessin vuoden 2007 aikana.
   
  Lähiajan näkymät
   
  Metson tuotteiden ja palveluiden suotuisan markkinanäkymän arvioidaan jatkuvan loppuvuonna 2007. Metson ennätyskorkea tilauskanta antaa poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden vuodelle 2008, jonka arvioidaan olevan Metsolle jälleen vakaan kasvun vuosi.
   
  Metso Paperin markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan pääosin ensimmäisen vuosipuoliskon kaltaisena. Uusien paperi- ja kartonkikoneiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää Aasiassa ja muualla tyydyttävää. Uusien kuitulinjojen kysynnän arvioidaan olevan hyvää Etelä-Amerikassa ja muualla tyydyttävää. Pehmopaperikoneiden kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävä. Voimalaitosten kysynnän arvioidaan olevan erinomaista. Metso Paperin jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä.
   
  Metso Mineralsin suotuisan markkinanäkymän arvioidaan jatkuvan. Kysynnän arvioidaan säilyvän erinomaisena kaivos- ja metallinkierrätysteollisuudessa ja hyvänä maarakennusteollisuudessa. Jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan erinomaisena.
   
  Massa- ja paperiteollisuudessa Metso Automationin markkinanäkymien arvioidaan olevan hyvät. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän arvioidaan olevan hyvää ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomaista.
   
  Vahvan tilauskannan, suotuisana jatkuvan markkinatilanteen ja laajentuneen liiketoiminnan ansiosta Metson liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 yli 20 prosenttia vuodesta 2006 ja liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Vuoden 2007 liikevoittoprosentin arvioidaan olevan hieman alle Metson tavoitteen, joka on yli 10 prosenttia. Syynä tähän ovat pääasiassa Pulping- ja Power -liiketoimintojen hankintaan liittyvät ensimmäisen vuoden korkeat aineettomien oikeuksien poistot, integrointikustannukset ja vain osittain toteutuvat synergiaedut.
   
  Tuloskehitystä koskevat arviot perustuvat Metson nykyisen laajuiseen liiketoimintaan, tilauskantaan sekä markkinanäkymiin.
   
   
  Helsingissä heinäkuun 26. päivänä 2007
   
  Metso Oyj:n hallitus
   
   
   

   

   
   
  KONSERNIN TASE
   

   
   

   
   

   
   
   

   

   
   

   
   

   

   

   
   

   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   
  Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.
   

   
   
   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
  SAADUT TILAUKSET
   

   
   
  VUOSINELJÄNNESTIEDOT
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
  Osavuosikatsauksen liitteet
   
  Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.
   
   
  Uudet laskentastandardit
   
  IFRS 7
  IASB julkisti elokuussa 2005 standardin IFRS 7 'Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot'. Standardin vaatimusten mukaan tilinpäätöksessä on esitettävä sellaiset tiedot, joiden perusteella lukija pystyy arvioimaan rahoitusinstrumenttien vaikutusta yhtiön rahoitusasemaan ja taloudelliseen suoriutumiseen. Metso otti standardin sekä siihen liittyvät IAS 1 -standardin muutokset käyttöön 1.1.2007 alkaen.
   
  IFRS 8
  IASB julkisti marraskuussa 2006 standardin IFRS 8 'Operating segments'. Standardin vaatimusten mukaan segmenttien raportoinnissa on sovellettava ns. johdon lähestymistapaa. Tällöin esitettävät tiedot olisivat samat kuin johdon sisäisesti seuraamat segmenttien taloudellisen kehityksen arviointiperusteet. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. Standardi tulee voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla ja sitä saa soveltaa jo aiemmilla tilikausilla.
   
   
  Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
   
  Metso Minerals Industries, Inc., joka on Metso Mineralsin yhdysvaltalainen tytäryhtiö, sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals Industries, Inc:a pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Metso toimii täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.
   
   
  Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
   
  Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.4.2007 vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä valtuutuksia päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.
   
  Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
   
  Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana Jaakko Rauramo. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Hankenin rahoitustieteen professori, KTT Eva Liljeblom. Hallituksen jäseninä jatkavat Svante Adde, Maija-Liisa Friman, Christer Gardell sekä Yrjö Neuvo. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
   
  Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 50 000 euroa ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 500 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
   
  Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
   
  Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta 1,50 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2007 oli merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 17.4.2007.
   
   
  Hallituksen valiokunnat
   
  Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet.
   
  Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (puheenjohtaja), Svante Adde ja Eva Liljeblom. Hallitus on määritellyt Svante Adden tarkastusvaliokunnan taloudelliseksi asiantuntijaksi.
   
  Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (puheenjohtaja), Jaakko Rauramo, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.
   
   
  Osakkeet, optiot ja osakepääoma
   
  Metso Oyj:n 2003A optio-oikeuksilla merkittiin 8.2.-15.3.2007 yhteensä 35 000 osaketta. Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, 59 500,00 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 29.3.2007. Osakkeet tulivat 30.3.2007 alkaen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa. Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkoivat rekisteröintipäivämäärästä.
   
  Emoyhtiön hallussa oli kesäkuun lopussa 60 841 omaa osaketta, minkä lisäksi Metson konsernitilinpäätökseen yhdistellyllä kommandiittiyhtiöllä oli hallussaan 200 039 Metson osaketta. Yhdessä nämä edustavat 0,18 prosenttia osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä.
   
  Metson optio-ohjelmista on jäljellä mitätöintien ja toteutettujen merkintöjen jälkeen 100 000 kappaletta 2003A optiota, jotka kaikki ovat Metson tytäryhtiön Metso Capital Oy:n hallussa.
   
  Metson osakekannan markkina-arvo 30.6.2007 oli 6 200 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
   
   
  Osakepohjainen kannustusjärjestelmä
   
  Metsolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006-2008. Kannustinjärjestelmään vuosina 2006-2008 käytettävä osakkeiden enimmäismäärä on 360 000 Metso Oyj:n osaketta.
   
  Vuoden 2006 osakepohjainen kannustinjärjestelmä suunnattiin 60:lle Metson johtajalle. Ansaintakauden 2006 perusteella palkkioina jaettiin maaliskuun 2007 lopussa yhteensä 99 961 osaketta, mikä vastaa noin 0,07 prosenttia Metson osakkeista. Metson johtoryhmän jäsenten osuus oli 25 815 osaketta.
   
  Metson hallitus päätti helmikuussa suunnata vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteensä 84:lle Metson johtajalle. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metso-konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden vuoden 2007 liikevoittoon. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa vuonna 2007 enintään 125 500 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 26 500 osaketta. Jos Metson osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta maaliskuun 2008 kahden ensimmäisen täyden viikon aikana ylittää 48 euroa, vuodelta 2007 myönnettävien osakkeiden määrää vähennetään vastaavassa suhteessa. Mahdollisten palkkioiden maksamisesta päätetään vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
   
  Vuodelle 2008 allokoitavasta osakemäärästä ja hintakatosta päättää Metson hallitus vuoden 2008 alussa.
   
   
  Osakkeiden vaihto Helsingin ja New Yorkin pörsseissä
   
  Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa Helsingin Pörssissä 196 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 7 826 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen hinta 30.6.2007 oli 43,82 euroa. Ylin noteeraus vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 44,80 euroa ja alin 34,79 euroa.
   
  New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 3,8 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 209 miljoonan dollarin vaihtoa. ADS-todistuksen hinta 30.6.2007 oli 58,94 dollaria. Ylin kurssi tammi-kesäkuun aikana oli 61,90 ja alin 44,37 dollaria.
   
   
  Muutoksia omistusosuuksissa
   
  Seuraavassa on lueteltu lyhyesti Metson saamat osakkeenomistajien ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista yhtiössä.
   
  J.P. Morgan Chase & Co. ilmoitti, että sen hallinnoimilla rahastoilla oli 12.2.2007 hallussaan yhteensä 6 996 732 Metson osaketta/ ADS-todistusta, mikä vastaa 4,94 prosenttia Metson osakepääomasta.
   
  Vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana ei saatu ilmoituksia omistusosuuksien muutoksista.
   
   
  Metson osavuosikatsaukset vuonna 2007
   
  Metson tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 25.10.2007.
   
   
  Lisätietoja antavat:
  Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
  Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
  Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
   
  Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
   
  Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
  (1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
  (2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
  (3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
  (4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
   
   
  Metso Oyj
   
   
  Olli Vaartimo                         
  varatoimitusjohtaja
   
   
   
   
   
  Kati Renvall
  viestintäjohtaja                                  
   
   
  Jakelu:
  Helsingin Pörssi
  New York Stock Exchange
  Tiedotusvälineet
  www.metso.com
   
   
  Esitteet
  Nimi
  Osavuosikatsaus 1.1.-30.6 Lataa

  Metso in Twitter