Pörssitiedote syyskuuta 17, 2007 02.30.00 ip. CET

Metson American Depositary Share -osaketalletustodistukset ovat siirtyneet kaupankäynnin kohteeksi over-the-counter (OTC) markkinoille Yhdysvalloissa

Metson American Depositary Share (ADS) -osaketalletustodistusten noteeraus New Yorkin Pörssissä on lakannut tänään. Yhtiön ADS-osaketalletustodistuksilla käytävä kauppa jatkuu otc-markkinoilla tunnuksella MXCYY.
 
Metso arvioi, että osakkeiden listauksen lopettaminen ja rekisteröinnin poistaminen saatetaan päätökseen vuoden 2007 kuluessa. Metso aikoo toimittaa SEC:lle arviolta 17. syyskuuta 2007 Form 15F-dokumentin kohdan 12(g) -rekisteröintinsä ja Exchange Act'in kohtien 13(a)- ja 15(d) -raportointivelvollisuuksiensa lopettamiseksi. Form 15F-dokumentin toimittamisen myötä alkaa 90 päivän odotusaika, jonka kuluessa SEC voi ilmaista mahdollisen vastustuksensa anomukselle. 90 päivän odotusajan päätyttyä raportointivelvollisuuksien keskeytyminen muuttuu pysyväksi edellyttäen, ettei SEC ilmaise vastustavansa sitä tai ettei Metso ole siihen mennessä peruuttanut Form 15F-dokumenttiaan. Ennen päätöksen voimaantuloa Metso pidättää itsellään oikeuden syystä riippumatta viivästyttää Form 15F -dokumentin toimittamista tai peruuttaa sen ennen voimaantulemistaan.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 

Metso in Twitter