Pörssitiedote tammikuuta 9, 2008 10.30.00 ap. CET

Metso myy osan levyliiketoiminnasta Dieffenbacherille

Metso on sopinut myyvänsä levyliiketoimintansa Nastolassa ja Sundsvallissa saksalaiselle Dieffenbacher GmbH + Co. KG:lle. Yrityskaupan arvoa ei julkisteta. Kauppa saataneen päätökseen tammikuun 2008 loppuun mennessä. Levyliiketoiminnan myynti tukee Metso Paperin strategiaa kannattavuuden kehittämiseksi.
 
Kuidutusteknologiaan liittyvät toiminnot Sundsvallissa jäävät Metson omistukseen eivätkä sisälly yrityskauppaan. Yksikkö työllistää 40 henkilöä ja se jatkaa kuidunkäsittelyteknologian toimittamista MDF-teollisuudelle maailmanlaajuisesti osana Metso Paperia.
 
Kaikki levyliiketoiminnan 60 työntekijää Suomessa ja loput 40 työntekijää Ruotsissa siirtyvät Dieffenbacherin palvelukseen.
 
Metso Panelboard, joka kuuluu Metso Paper -liiketoiminta-alueeseen, on käynyt läpi parannusohjelmaa vuodesta 2006 lähtien ja on sen aikana pystynyt nostamaan kannattavuuttaan ja toiminnan tehokkuuttaan. 
 
Saksalainen Dieffenbacher GmbH + Co. KG kehittää ja valmistaa puulevyteollisuuden puristimia ja tuotantojärjestelmiä. Vuonna 2006 konsernin liikevaihto oli 260 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 900 henkilöä maailmanlaajuisesti.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson yli 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Pentti Välimäki, toimitusjohtaja, Metso Panelboard, puh. 040 500 5009
 
Lisätietoja sijoittajille:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 

Metso in Twitter