Pörssitiedote tammikuuta 22, 2008 09.30.00 ap. CET

Metson ympäristövastuita käsittelevä diplomityö Euroopan paras

DI Kaisa Jungmanin Metson hankintaketjuista tekemä diplomityö on palkittu Pariisissa. Ranskan Sosiaalisen investoinnin foorumi (Forum pour l'Investissement Responsable, FIR) on valinnut teknillisestä korkeakoulusta valmistuneen Jungmanin diplomityön Euroopan parhaaksi kestävää kehitystä käsitteleväksi opinnäytteeksi. Jungman tutki Metson eri teollisuudenalojen hankintaketjuja ympäristönäkökulmasta.
 
Kehitysinsinöörinä työskentelevä Jungman kertoo, että samalla kun yritykset ulkoistavat yhä useampia toimintojaan, lainsäädännön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimukset toiminnan kestävyydestä kasvavat. "Yritysten tulisi sisällyttää vastuullisen liiketoiminnan periaatteet koko hankintaketjuun aina raaka-aineista lähtien", alihankkijoiden ympäristövastuutoimia tarkastellut Jungman painottaa.
 
Teknologia- ja ympäristöjohtamisesta vastaava Marko Hakovirta toimi opinnäytetyön ohjaajana Metsossa. "Jungmanin työ on uraauurtava selvitys kansainvälisen teknologiayrityksen projekti- ja ostotoiminnan ympäristövaikutuksista", Hakovirta toteaa. Hänen mukaansa yritysten ympäristöjohtaminen tulee väistämättä kehittymään yhä enemmän koko arvoketjua huomioivaksi, kun yhtiöt siirtyvät verkostomaiseen ja globaaliin toimintatapaan.
 
"Metso haluaa olla eturintamassa hankintaketjun vastuullisuuden parantamisessa. Jungmanin työ on osa hanketta, jonka tavoitteena on kehittää ympäristöjohtamistamme myös tähän suuntaan", Hakovirta kertoo.
 
Metsossa tehdään vuosittain 120-150 korkeakoulutasoista lopputyötä ja väitöskirjoja valmistuu 5-10 kappaletta. Noin 70 prosenttia näistä tehdään Suomessa.
 
FIR tukee ja tekee tunnetuksi tutkimusta kestävän kehityksen ja rahoituksen aloilla. Kilpailun raati koostui sekä yliopisto- että yritysmaailman asiantuntijoista. Palkintokriteereihin kuuluivat työn merkittävyys ja laatu sekä aiheen ja lähestymistavan omaperäisyys. Lisätietoa organisaatiosta ja kilpailusta löytyy sivulta www.frenchsif.org/en/.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson yli 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Kaisa Jungman, kehitysinsinööri, Metso, puh. 020 484 3150
Marko Hakovirta, teknologiajohtaja, Metso, puh. 020 484 3272

Metso in Twitter