Pörssitiedote tammikuuta 10, 2008 05.15.00 ip. CET

Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 2.4.2008, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Matti Kavetvuo, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo valitaan uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo. Lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi vuorineuvos Jukka Viinanen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi.
 
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu vuorineuvos Jukka Viinanen on tällä hetkellä Rautaruukki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Jukka Viinanen on toiminut Orion Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2000-2007, Neste Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1997-1999 ja sitä ennen Nesteen johtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 1990-1999.
 
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu OTK, ekonomi Arto Honkaniemi on tälle hetkellä Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston finassineuvos ja Destia Oy:n ja Alko Oy:n hallituksen jäsen. Arto Honkaniemi on aiemmin toiminut mm. Kemira GrowHow Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2004-2007, Outokumpu Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 1999-2006 ja Partek Oyj Abp:n hallituksen jäsenenä vuosina 1998-2002.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 56 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
 
Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
 
Henkilöstön hallintoedustus
 
Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstöryhmien edustajan asiantuntijajäsenekseen huhtikuussa 2008.
 
Nimitysvaliokunta
 
Metson nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Pekka Timonen ja jäseninä Mikko Koivusalo, Harri Sailas ja Lars Förberg. Metson hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo toimi nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson yli 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
 
Lisätietoja sijoittajille:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
 
jakelu:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter