Pörssitiedote lokakuuta 20, 2008 08.30.00 ap. CET

Metso neuvottelee Aracruzin kanssa Guaíban selluprojektin uudesta toteutusaikataulusta

Metso Oyj:n Yhtiötiedote 20.10.2008 klo 8:30
 
Metson asiakas Aracruz on ilmoittanut, että se lykkää Guaíban tehtaansa laajennusta Brasiliassa. Elokuun lopussa Metso kertoi voittaneensa tilauksen, jossa Metso toimittaa keskeisen teknologian brasilialaisen Aracruz-yhtiön uudelle, täysvalkaistua lehtipuumassaa 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa tuottavalle sellunvalmistuslinjalle Guaíbaan, Rio Grande do Sulin osavaltioon. Uusi sellulinja oli tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 jälkipuoliskolla. Tilauksen arvo on lähes 400 miljoonaa euroa.
 
Metso neuvottelee parhaillaan Aracruzin kanssa Guaíban selluprojektin uudesta toteutusaikataulusta. Metso jatkaa projektin töitä Aracruzilta saamansa ennakkomaksun puitteissa, jotta projekti saadaan käynnistettyä uudelleen mahdollisimman helposti. 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Metso Paper, puh. 020 484 3200
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter