Pörssitiedote lokakuuta 30, 2008 03.00.00 ip. CET

Metso toimittaa monipolttoainekattilan Kuopion Energialle

Metso Oyj Yhtiötiedote 30. lokakuuta 2008 klo 15
 
Metso toimittaa monipolttoainekattilan Kuopion Energia Oy:n uudelle lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokselle Kuopion Haapaniemeen. Kattila otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla. Kuopion Energian voimalaitosinvestoinnin kokonaiskustannusarvio on 135 miljoonaa euroa, josta Metson laitetoimitusten ja asennusten osuus kattaa noin puolet. Laitetoimitukset kirjataan Metso Paperin neljännellä vuosineljänneksellä saamiin tilauksiin.
 
Metso Power toimittaa voimalaitokselle kiertoleijutekniikkaa (CFB) käyttävän voimakattilan (149 MWth), jonka polttoaineina ovat turve ja erilaiset metsätähteet. Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Kuopion kaupungin lämpöverkkoon ja sähköä valtakunnan verkkoon.
 
Uuden polttotekniikan avulla Kuopion Energian on mahdollista lisätä laitoksen kapasiteettia, kasvattaa biopolttoaineiden osuutta ja vähentää öljyn käyttöä.
 
Kattila korvaa Haapaniemen voimalaitosalueelle vuonna 1972 valmistuneen ensimmäisen turvepölypolttokattilan, joka on Metson toimittama. Voimalaitos oli aikanaan Suomen ensimmäinen kunnallinen jyrsinturvetta pääpolttoaineenaan käyttävä voimalaitos. 
 
Kuopion Energia Oy tuottaa sähköä ja kaukolämpöä sekä myy sähköä. Liikevaihto vuonna 2007 oli 47 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 120. Kuopion Energian tuotanto on keskitetty Haapaniemen kahteen voimalaitokseen. Pääpolttoaineena on kotimainen turve. Yhtiö hyödyntää energiantuotannossaan myös tuulivoimaa ja biokaasua.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
 
Lisätietoja lehdistölle (englanniksi ja suomeksi):
Kari Remes, myyntijohtaja, Metso Power, puh. 040 709 2015
 
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter