Pörssitiedote lokakuuta 28, 2008 01.00.00 ip. CET

Metson avainhenkilöille pitkäjänteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Metso Oyj Yhtiötiedote 28.10.2008 klo 13
 
Metso Oyj:n hallitus päätti tänään uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (Metso Share Ownership Plan 2009-2011). Järjestelmä on osa johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa ja sillä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjoamaan heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.
 
Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 100 Metson avainhenkilöä Metso Executive Forumin jäsenet mukaan luettuna.
 
Uuteen kannustinjärjestelmään osallistuminen ja mahdollisen palkkion saaminen edellyttävät, että henkilö sijoittaa ansaintajakson alussa Metso Oyj:n osakkeisiin.  Kannustinjärjestelmän mahdollinen tuotto perustuu Metson osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Osakepalkkion ansainnan yläraja on suhteessa henkilön vuosipalkkaan.
 
Ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2012 ja mahdollinen palkkio suoritetaan järjestelmän piirissä oleville henkilöille alkuvuonna 2012. Mahdollinen palkkio maksetaan Metso Oyj:n osakkeina. Kannustinjärjestelmän perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuoden palkkiosuorituksen jälkeen.
 
Järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 400 000 Metso Oyj:n osaketta. Kullekin avainhenkilölle kohdennettava osakemäärä ja osakkeiden kokonaismäärä päätetään joulukuussa 2008. Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavina osakkeina käytetään osakemarkkinoilta hankittavia Metso Oyj:n osakkeita, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Taina Sopenlehto, henkilöstöjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3003
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter