Pörssitiedote lokakuuta 22, 2008 05.45.00 ip. CET

Valtioneuvosto esittää valtion omistamien Metso Oyj:n osakkeiden siirtämisestä Solidium Oy:lle

Metso Oyj yhtiötiedote 22.10.2008 klo 17.45

Metso Oyj:n tietoon on tänään saatettu seuraavaa:

Suomen valtio ja Solidium Oy (Y-tunnus 0866693-1) ilmoittavat järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että Suomen valtion omistusosuudet alittavat ja Solidium Oy:n omistusosuudet ylittävät arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetut omistusrajat Metso Oyj:ssä.

 
Valtioneuvosto on 21.10.2008 päättänyt esittää eduskunnalle, että valtion omistamat osakkeet kahdeksassa pörssiyhtiössä, mukaan lukien Metso Oyj, siirretään valtion kokonaan omistamalle Solidium Oy:lle. Näillä näkymin valtio siirtää omistamansa osakkeet Solidium Oy:lle osakeyhtiölain mukaisena apporttiomaisuutena. Asia tulee eduskunnan päätettäväksi valtion vuoden 2008 lisätalousarvion yhteydessä. Järjestely toteutetaan, jos eduskunta hyväksyy ehdotuksen ja kun Rahoitustarkastuksen myöntämä poikkeuslupa Solidium Oy:n tarjousvelvollisuudesta eräissä muissa yhtiöissä on saanut lainvoiman.


 
Solidium Oy:lle siirrettäviin osakkeisiin kuuluu 15 695 287 Metso Oyj:n osaketta, mikä vastaa 11,07 prosenttia Metso Oyj:n osakepääomasta ja yhtiön äänistä.


 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com


Lisätietoja:

Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
 
 
 
 
 
 

Metso in Twitter