Pörssitiedote marraskuuta 19, 2008 03.45.00 ip. CET

Marathon Asset Management LLP:n omistusosuus Metsossa noussut 5,12 prosenttiin

Metso Oyj yhtiötiedote 19.11.2008 klo 15.45.

Metso-konserni on tänään saanut ilmoituksen Marathon Asset Management LLP:n omistusosuuden muutoksesta yhtiössä.
Marathon Asset Management LLP:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus Metso Oyj:n osakkeista ylitti 5 prosentin kynnyksen 11.11.2008. Marathon Asset Management LLP:lla oli tuolloin hallussaan  7 258 794 Metson osaketta, mikä vastaa 5,12 prosenttia Metson osakepääomasta, kun se ennen tätä oli 4,99 prosenttia.

Tästä osakemäärästä Marathon Asset Management LLP:lla on valtuutus käyttää äänioikeutta 5 545 225 osakkeella, mikä vastaa 3,91 prosenttia Metson osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
 
Lisätietoa sijoittajille:
 
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
 

Metso in Twitter