Pörssitiedote marraskuuta 4, 2008 11.15.00 ap. CET

Metso Oyj:n osakasluettelon mukaiset suurimmat omistajat 3.11.2008

Metso Oyj Yhtiötiedote 4.11.2008 klo11:15
 
Metso Oyj:n 2.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.
 
Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin 3.11.2008. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 
Metso Oyj:n osakasluettelon 3.11.2008 mukaan neljä suurinta osakkeenomistajaa olivat Suomen valtio (15 695 287 osaketta ja ääntä eli 11,07 % osakekannasta ja äänistä), Cevian Capital II Master Fund L.P. (7 060 060 osaketta ja ääntä eli 4,98 % osakekannasta ja äänistä) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (3 520 204 osaketta ja ääntä eli 2,48 % osakekannasta ja äänistä) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (3 237 621 osaketta ja ääntä eli 2,28 % osakekannasta ja äänistä).
 
Metso Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2009.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
 
Lisätietoa sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
 

Metso in Twitter