Pörssitiedote marraskuuta 3, 2008 11.00.00 ap. CET

Metso toimittaa monipolttoainekattilan Puolaan

Metso Oyj Yhtiötiedote 3. marraskuuta 2008 klo 11:00

Metso toimittaa monipolttoainekattilan Stora Enso Poland S.A.:n uudelle voimalaitokselle Ostrolekan tehtaalle Puolan Ostrolekaan, 120 kilometrin päähän Varsovasta. Kattila otetaan käyttöön vuoden 2010 toisella puoliskolla. Stora Enson Ostrolekan tehdas on integroitu paperi- ja pakkaustehdas, joka koostuu sellu- ja paperitehtaasta, aaltopahvi- ja pakkaustehtaasta sekä säkkitehtaasta. Tilauksen arvo on noin 50 miljoonaa euroa ja se kirjataan Metso Paperin neljännellä vuosineljänneksellä saamiin tilauksiin.
 
Metso Power toimittaa voimalaitokselle kiertoleijutekniikkaa (CFB) käyttävän voimakattilan, jossa voidaan polttaa erilaisia polttoaineita kuten biomassaa, paperi- ja kuitujätteitä, lietettä ja hiiltä. Uusi voimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä tehtaalle. Toimitus sisältää myös savukaasujen puhdistusjärjestelmän, joka vähentää Ostrolekan alueen ympäristövaikutuksia nykyisestä.
 
Stora Enso on metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti-, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset, sekä puutuotteet. Stora Enson liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa vuonna 2007. Konsernin palveluksessa on noin 36 000 henkilöä yli 40 maassa viidellä mantereella.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
 
Lisätietoja lehdistölle:
Kari Remes, myyntijohtaja, Metso Power, puh. 040 709 2015
 
 
Lisätietoa sijoittajille:
 
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
 

Metso in Twitter