Pörssitiedote marraskuuta 13, 2008 07.00.00 ip. CET

Metsolle vuoden laatuinnovaatiopalkinto ja Recognized for Excellence -laatutunnustus

Metso Oyj Lehdistötiedote 13.11.2008 klo 19:00

Metso on palkittu Laatukeskuksen järjestämissä Vuoden laatuinnovaatio ja Suomen laatupalkinto - kilpailuissa.
 
Vuoden laatuinnovaatiokilpailussa Metso on voittanut suurten yritysten sarjan. Palkinto myönnettiin Metson Turussa sijaitsevan Ilma- ja kemikaalijärjestelmät -yksikön kehittämälle PowerDry Plus- kuivatusteknologialle ja tuotteelle, jota käytetään paperin ja kartongin päällysteen kuivatuksessa. Teknologia on kaupallistettu ja siihen perustuvaa tuotetta on toimitettu useille paperiteollisuuden asiakkaille. Kilpailun tuomaristo on perusteluissaan esittänyt tämän innovaation edistävän sovellusalueellaan merkittävästi paperiteollisuuden energiatehokkuutta ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.
 
 
Jyväskylässä sijaitsevalle Metson Paperi- ja kartonkikoneet - yksikölle on myönnetty Suomen laatupalkintokilpailun suurten yritysten sarjassa Recognized for Excellence - laatutunnustus. Arviointi perustuu eurooppalaiseen EFQM-arviointimalliin. Palkitsemisperusteluissaan tuomaristo totesi Paperi- ja kartonkikoneet -yksikön luoneen hyvän yrityskulttuurin, jossa asiakkaan vaikutus näkyy selvästi. Myös yrityksen strategiset linjaukset näkyvät tuomariston mukaan pääosin hyvin läpi koko organisaation.
 
 
Palkitsemisten taustalla on vuosia kestänyt systemaattinen kehitystyö ja toiminnan jatkuva parantaminen. Kilpailun kautta saatu arvokas palaute auttaa yritystä edelleen kehittämään tuotteitaan, toimintaansa ja kilpailukykyään.
 
 
Kilpailun tulokset julkistettiin 13.11. Suomen laatupalkintogaalassa Helsingissä. Palkinnot ottivat Metson puolesta vastaan Ilma- ja kemikaalijärjestelmät - yksikön johtaja Henrik Karlstedt ja Paperi- ja kartonkikoneet - yksikön johtaja Jari Vähäpesola.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
 
Lisätietoja lehdistölle antavat:
Johtaja Henrik Karlstedt, Ilma- ja kemikaalijärjestelmät, Metso Paper,
Puh. 040 514 8094
 
Osastopäällikkö Ilkka Jokioinen, Ilma- ja kemikaalijärjestelmät, Metso Paper,
Puh. 040 503 1157
Myynti- ja markkinointipäällikkö Sakari Häyrynen, Paperi- ja kartonkikoneet, Metso Paper, puh. 040 563 3742
 


 

Metso in Twitter