Pörssitiedote marraskuuta 14, 2008 01.30.00 ip. CET

Metson ja Wärtsilän yhteisyritykselle kilpailuviranomaisten hyväksyntä - yhteisyrityksen nimeksi MW Power Oy

Metso Oyj Yhtiötiedote 14.11.2008 klo 13:30
 
Metso ja Wärtsilä ovat saaneet yhteisyritykselleen Euroopan komission hyväksynnän, jota edellytetään hankkeen loppuun saattamiseksi. Yhteisyrityksessä yhdistetään Metson Heat & Power -liiketoiminta ja Wärtsilän Biopower-liiketoiminta. Yritysjärjestely saatetaan päätökseen 1.1.2009 Metson ja Wärtsilän välisen sopimuksen mukaisesti.
 
Yhteisyrityksen nimeksi tulee MW Power Oy. Toimitusjohtajaksi on nimitetty Metson Heat & Power -liiketoiminnan nykyinen johtaja Jorma Lehtoviita. Talous- ja hallintojohtajaksi on nimitetty Wärtsilä Biopower Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. 
 
"Nyt saatuamme hyväksynnän voimme aloittaa integraation suunnittelun. Liiketoimintaympäristön näkymät ovat meille suotuisat pitkällä aikavälillä", sanoo Metson Heat & Power -liiketoiminnan johtaja Jorma Lehtoviita.
 
Metso omistaa MW Power Oy:stä 60 % ja Wärtsilä 40 %. Yhteisyrityksen yhteenlasketun pro forma -liikevaihdon arvioidaan olevan 130 miljoonaa euroa vuonna 2008. Yritysten teknologiat täydentävät toisiaan. Metson leijupoltto- ja Wärtsilän arinateknologia mahdollistavat hyvin monenlaisten polttoaineiden käytön voima- ja lämpölaitoksissa.
 
Metso ja Wärtsilä ilmoittivat syyskuussa 2008 allekirjoittaneensa sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyrityksestä tulee yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista, joka keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin.
 
Metson Heat & Power -tulosyksikköön kuuluvat Metso Powerin tytäryhtiöt Noviter Oy ja VEÅ AB. Tulosyksikön palveluksessa on noin 100 henkilöä Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Metso Power suunnittelee ja valmistaa voimantuotantojärjestelmiä ja kemikaalien talteenottojärjestelmiä voimantuottajille sekä sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.
 
Wärtsilä Biopower, joka on osa Wärtsilä Power Plants -liiketoimintaa, toimittaa ja valmistaa biomassaa käyttäviä voimalaitoksia yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon ja pelkkään lämmöntuotantoon. Yhtiö työllistää Suomessa noin 100 henkilöä. Yhteisyritykseen liittyvät järjestelyt eivät vaikuta Wärtsilän moottorivoimalaliiketoimintaan, jonka toiminta monipolttoainetekniikkaan perustuvien joustavien voimantuotantoratkaisujen tarjoajana jatkuu ennallaan.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
 
 
Lisätietoja lehdistölle:
 
Jorma Lehtoviita, johtaja, Heat & Power, Metso-konserni,
puh. 0400 623 079
 
 
 
Lisätietoa sijoittajille:
 
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
 

Metso in Twitter