Pörssitiedote joulukuuta 18, 2008 01.00.00 ip. CET

Metso päivittää näkymiään toimintaympäristöstä ja kysynnästä

Metso Oyj:n yhtiötiedote 18.12.2008  klo 13.00
 
Metso päivittää näkymiään toimintaympäristöstä ja kysynnästä, koska markkinatilanne on heikentynyt edelleen lokakuun lopussa julkistetun kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen jälkeen. Metson saadut tilaukset olivat loka-marraskuussa selvästi viime vuoden vastaavaa jaksoa pienemmät, ja noin 20 prosentissa tilauskannassa olevista projekteista on toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Loka-marraskuun liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät edelleen Metson antaman koko vuotta koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Metson lyhyt- ja pitkäaikainen likviditeetti ja taserakenne ovat edelleen tyydyttävät.
 
Suurin osa Metson asiakkaista epäröi tällä hetkellä uusien investointipäätösten tekemistä epävarmassa taloustilanteessa. Metson uusien tilausten saanti hidastui loka-marraskuussa, ja saadut tilaukset olivat ensimmäisen 11 kuukauden jälkeen 6,1 miljardia euroa eli noin 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.
 
Metson saamien uusien tilausten arvo oli loka-marraskuussa 735 miljoonaa euroa. Samaan aikaan tilauskannasta peruuntui noin 100 miljoonaa euroa, joten saadut tilaukset (netto) olivat loka-marraskuussa 635 miljoonaa euroa. Tilaukset laskivat kaikissa liiketoiminnoissa, ja lasku oli voimakkainta paperi- ja selluteollisuuden tilauksissa.
Marraskuun lopussa Metson tilauskanta oli 4,8 miljardia euroa. Noin 20 prosentissa tilauskannassa olevista projekteista on toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta, koska osa asiakkaista on aloittanut Metson kanssa keskustelut projektien toteutusaikataulujen pidentämisestä tai niiden keskeyttämisestä toistaiseksi.
 
Metso valmistautuu erilaisin toimenpitein siihen, että heikko kysyntätilanne mahdollisesti pitkittyy. Lyhyellä aikavälillä etusijalla ovat kannattavuuden parantaminen ja kassavirtojen vahvistaminen. Toimenpiteet kapasiteetin sopeuttamiseksi heikompaan kysyntätilanteeseen aloitettiin lokakuun alussa, ja niitä jatketaan vuoden 2009 aikana. Aluksi kapasiteettia on sopeutettu määräaikaisen henkilöstön ja alihankinnan vähentämisellä. Joissakin yksiköissä, lähinnä Suomessa ja Ruotsissa, Metso on aloittanut myös henkilöstön lomautukset tai irtisanomiset.
 
Viimeaikaisen heikon tilauskertymän ei arvioida vaikuttavan merkittävästi kuluvaan vuoteen. Vuonna 2008 Metson liikevoittoprosentin arvioidaan olevan noin 10 prosenttia, ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin viisi prosenttia laskettuna vertailukelpoisilla valuutoilla (aiemmin liikevaihdon kasvu 5-10 prosenttia).
 
Metso julkistaa vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen 4.2.2009.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoja:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
 

Metso Twitterissä