Pörssitiedote joulukuuta 12, 2008 12.00.00 ip. CET

Suomen valtio siirsi omistamansa Metso Oyj:n osakkeet Solidium Oy:lle

Metso Oyj yhtiötiedote 12.12.2008 klo 12.00

Suomen valtio ja Solidium Oy (Y-tunnus 0866693-1) ilmoittivat 11.12.2008 omistusjärjestelystä, jonka seurauksena Suomen valtion omistusosuus alitti ja Solidium Oy:n omistusosuus ylitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetut omistusrajat Metso Oyj:ssä.
 
Suomen valtio on 11.12.2008 siirtänyt kaikki omistamansa Metso Oyj:n osakkeet valtion kokonaan omistamalle Solidium Oy:lle apporttiomaisuutena.
 
Solidium Oy:lle siirrettäviin osakkeisiin kuuluu 15 695 287 Metso Oyj:n osaketta, mikä vastaa 11,07 prosenttia Metso Oyj:n osakepääomasta ja yhtiön äänistä. Siirron jälkeen Suomen valtion omistukseen ei jää yhtään Metso Oyj:n osaketta.
 
Omistusjärjestelyn taustalla on valtioneuvoston 21.10.2008 tekemä päätös esittää eduskunnalle, että valtion omistamat osakkeet kahdeksassa pörssiyhtiössä, mukaan lukien Metso Oyj, siirretään Solidium Oy:lle. Metso tiedotti asiasta 22.10.2008. Järjestely toteutettiin eduskunnan hyväksyttyä ehdotuksen valtion vuoden 2008 lisätalousarvion yhteydessä.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso Twitterissä