Pörssitiedote helmikuuta 6, 2008 01.00.00 ip. CET

Metso toimittaa paperinvalmistuslinjan Propapierille Saksaan

Metso Paper toimittaa paperinvalmistuslinjan Propapier GmbH & Co. KG:n uuteen tehtaaseen Saksassa. Uusi linja, joka tuottaa jopa 650 000 tonnia neliöpainoltaan 70-130 -grammaista lainer- ja flutingkartonkia vuodessa, rakennetaan Eisenhüttenstadtiin, lähelle Puolan rajaa, ja se otetaan käyttöön vuoden 2009 loppupuolella.
 
Hanke odottaa muun muassa paikallisviranomaisten hyväksyntää, jonka vuoksi sopimuksessa on purkava ehto. Tilauksen kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa.
 
Propapier GmbH on osa Progroup-ryhmää, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita kartonginjalostusteollisuudelle. Yhtiö valmistaa 320 000 tonnia testlainer- ja aallotuskartonkia vuodessa yhdellä maailman nykyaikaisimmista tuotantolinjoista.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli noin 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
yksikönjohtaja Reima Kerttula, Paperi- ja kartonkikoneet, Metso Paper,
puh. 040 064 8458
Lisätietoja sijoittajille:
sijoittajasuhdejohtaja Johanna Sintonen, Metso, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 

Metso in Twitter