Pörssitiedote huhtikuuta 1, 2008 05.00.00 ip. CET

Metso jatkoi Valmet-Xi'an-yhteisyrityssopimusta ja kasvatti omistustaan 75 prosenttiin

Metso on sopinut lisäävänsä omistusosuuttaan Valmet-Xi'an Paper Machinery Co. Ltd. -yhteisyrityksessään Kiinassa. Yhtiön omistus kohosi 48,3 prosentista 75 prosenttiin, kun se hankki itselleen kaikki Finnfundin omistamat osakkeet ja osan yhteisyrityksen kiinalaisosapuolen (China National Building Material Company Group) omistamista osakkeista. Sopimukseen vaadittavan viranomaishyväksynnän uskotaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Yhteisyritys hankki samassa yhteydessä omistukseensa sen käytössä nykyisin olevan kiinteistön.
 
Nyt toteutetun järjestelyn avulla Metso laajentaa ja vahvistaa entisestään asemaansa Kiinan massa- ja paperiteollisuuden johtavana kone- ja teknologiatoimittajana.
 
Valmet-Xi'an-yhteisyritys perustettiin 1989 ja sen ensivaiheen sopimuskausi ulottui 2008 loppuun. Se on toimittanut tähän mennessä yli 100 keskikokoista paperi- ja kartonkikonetta Kiinan markkinoille sekä tiettyjä rakenneryhmiä Metson keskikokoisten ja suurten koneiden toimituksiin Kiinaan ja muihin maihin. Yhteisyrityksen palveluksessa on 1060 henkilöä. Hankinnan jälkeen Metson Kiinan-toimintojen yhteenlaskettu henkilömäärä on 2670.
 
Metso on vahvistanut järjestelmällisesti läsnäoloaan Kiinan paperi- ja kartonkikonemarkkinoilla, jotka kasvavat tällä hetkellä nopeimmin maailmassa. Metson vuosina 2006-2008 Kiinaan tekemien investointien kokonaisarvo on noin 100 miljoonaa euroa, josta pääosa liittyy paperi- ja kartonkikonesegmenttiin.
 
Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja siirtymätalousmaissa EU:n ulkopuolella.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli noin 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antaa:
Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso Paper, puh. 040 828 9083
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 

Metso in Twitter