Pörssitiedote huhtikuuta 1, 2008 04.00.00 ip. CET

Metso perustaa "Metso Parkin" Intiaan

Metso suunnittelee investoivansa noin 30 miljoonaa euroa Metso Parkiksi kutsuttuun teollisuuskeskukseen Intiassa. Keskukseen tulee sekä Metson omia uusia toimintoja että keskeisten alihankkijoiden toimintoja. Metso Park vastaa ensisijaisesti Metso Mineralsin tuotteiden ja palveluiden nopeasti kasvaneeseen kysyntään Intiassa. Lisäksi se pystyy palvelemaan myös Metson muita liiketoimintoja. Investoinnilla Metso pyrkii parantamaan logistiikkaa, varastonhallintaa, toiminnan laatua ja tuottavuutta, sekä alihankkijasuhteitaan. Metso Parkin toteutuminen edellyttää viranomaislupien saamista.
 
Metso Park edustaa Metsolle uudenlaista toimintamallia ja se tulee sijaitsemaan lähellä Alwarin kaupunkia Rajasthanin osavaltiossa, Luoteis-Intiassa. Keskukseen tulee toimistotiloja, useita tuotantotiloja, varastotoiminnot sekä logistiikkakeskus. Metso Parkissa toimivat Metson yhteistyökumppanit perustavat alueelle itse omat tuotantotilansa ja hyötyvät keskuksen yhteisistä infrastruktuuripalveluista.
 
Alkuvaiheessa Metso Parkissa valmistetaan liikuteltavia seuloja, pumppuja ja kumituotteita maarakennus- ja kaivosasiakkaille Intiassa. Osa tuotteista ja komponenteista viedään myös Intian ulkopuolelle. Metso Parkin arvioidaan aloittavan toimintansa vuoden 2009 jälkipuoliskolla. Vuoteen 2012 mennessä keskuksessa työskentelevän henkilöstön lukumäärän arvioidaan yltävän 700:aan.
 
Viime vuoden lopulla Metso julkisti 12,5 miljoonan euron investoinnin valimon, tuotannon ja toimistotilojen laajennukseen Intiassa. Vuonna 2007 Metson liikevaihto Intiassa oli noin 150 miljoonaa euroa ja se työllistää nykyään Intiassa noin 700 henkilöä.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli noin 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Minerals, puh. +358 20 484 3100
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 

Metso in Twitter