Pörssitiedote huhtikuuta 2, 2008 03.00.00 ip. CET

Metson yhtiökokous 2.4.2008: Toimitusjohtaja Jorma Elorannan katsaus

Metso Oyj:n tänään klo 15.00 alkavassa yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Jorma Eloranta arvioi katsauksessaan, että Metson kannattava kasvu jatkuu myös vuonna 2008: "Sekä liikevaihtomme että tuloksemme kehittyivät tammi-helmikuussa suunnitelmiemme mukaisesti, mikä tukee helmikuussa, tilinpäätöksen julkistuksen yhteydessä julkistamaamme arviota tämän vuoden taloudellisesta kehityksestä."
"Helmikuussa julkaisemamme arvio on, että vuonna 2008 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihtomme kasvaa noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja liikevoitto nousee noin 10 prosenttiin liikevaihdosta."
Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntä on jatkunut alkuvuonna suotuisana. "Kuten helmikuussa totesimme, yleinen epävarmuus maailman talouden kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin asiakasprojektien ajoitukseen. Alkuvuodesta muutamien massa- ja paperiteollisuuden projektien aloitus onkin siirtynyt, mutta tämä ei anna syytä muuttaa myönteistä yleisarvioita markkinatilanteesta", Eloranta sanoo.
Puheessaan Eloranta painotti Metson viime vuosien uudistumista. "Viime vuonna Metson saaduista tilauksista 43 prosenttia tuli ns kehittyviltä markkinoilta. On vain ajan kysymys, koska nämä markkinat tuovat puolet liikevaihdostamme. Myös palveluliiketoimintamme on kehittynyt myönteisesti. Nykyisin sen osuus on 33 prosenttia konsernin liikevaihdosta, ja tavoitteenamme on yli 10 prosentin vuosittainen kasvu."
Eloranta nosti myös esille energiateollisuuden merkityksen Metsolle: Viime vuonna jo 17 prosenttia saaduista tilauksista tuli tältä asiakassegmentiltä. Pidemmällä tähtäimellä ympäristöteknologiaosaamisemme vahvistaa kasvuamme. "Uudet markkina-alueet, palvelut ja asiakassegmentit tuovat meille merkittäviä orgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Vuoden 2008 investointisuunnitelmamme - yli 200 miljoonaa euroa - suunnataan pitkälti näiden kasvualueiden vahvistamiseen. Erityisesti investoimme läsnäolomme kasvattamiseen voimakkaimmin kehittyvillä markkinoilla. Investointien jälkeenkin taseemme on riittävän vahva täydentävien yritysostojen toteuttamiseen, mikäli löydämme lisäarvoa tuottavia kohteita."
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli noin 6,25 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen
 
 
Metso Corporation
 
Olli Vaartimo
Executive Vice President and CFO
 
Kati Renvall
Vice President, Corporate Communications
 
Distribution:
OMX Nordic Exchange in Helsinki
Media
www.metso.com
Esitteet
Nimi
Metson yhtiökokous 2008: Jorma Elorannan esitys Lataa

Metso in Twitter