Pörssitiedote kesäkuuta 23, 2008 09.45.00 ap. CET

Metso vahvistaa kaivoslaitteiston hankintaketjua lisäämällä kapasiteettia Kanadassa

Metso Oyj Lehdistötiedote 23.6 2008 klo 9:45
 
Metso ostaa GE Energyltä Lachinen raskaan valmistuksen ja koneistuksen päätehtaan, joka sijaitsee lähellä Montrealia, Quebecissa Kanadassa. Kaupan arvioidaan saatavan päätökseen elokuun puolessa välissä. Osapuolet ovat sopineet, että kaupan taloudellisia ehtoja ei julkisteta. Ostettu tehdas liitetään Metso Mineralsin Mining-liiketoimintalinjaan.
 
Kauppa lisää Metson suurten kaivoslaitteiden toimituskapasiteettia. Noin 25 000 neliömetrin valmistustiloissa on suuret työstö- ja nostokoneet ja pistoraide. Yksikkö on valmistanut hydraulisia turbiineja ja voimantuottolaitteistoja. Erinomaisten maa- ja meriyhteyksiensä ansiosta tehdas voi palvella tehokkaasti Metson asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tehdas voi aloittaa Metson kaivosteollisuuden prosessilaitteiden toimitukset heti kaupan tultua voimaan.
Noin 200 ammattilaisen odotetaan siirtyvän GE Energystä Metson palvelukseen.
 
"Kaivosasiakkailtamme saamamme palautteen pohjalta voimme arvioida nykyisen vahvan suhdanteen jatkuvan vuosia. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää investoida hankintaketjuun. Ostettu kapasiteetti mahdollistaa korkealaatuisten tuotteiden toimittamisen kaivosasiakkaillemme houkuttelevilla toimitusajoilla. Tämä selvästi tukee Metson kasvustrategiaa ja meidän sitoutumistamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin", sanoo Metso Mineralsin toimitusjohtaja Matti Kähkönen.
 
Resurssien, kuten uusien laitteiden ja tärkeimpien osien, saatavuus on yhä kriittisempi tekijä uusien kaivosprojektien aloittamisessa. Huhtikuussa julkistetun Intian Metso Parkin investoinnin jälkeen Lachinen kauppa lisää entisestään Metson kapasiteettia asiakkaidensa palvelemiseen.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Tuula Puhakka, johtaja, Liiketoiminnan kehitys ja markkinointi, Metso Minerals, puh. +358 20 484 4504
Andrew Benko, johtaja, Mining-liiketoimintalinja, Metso Minerals, puh. +1 717 849 7426
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
 
 

Metso in Twitter