Pörssitiedote kesäkuuta 26, 2008 01.00.00 ip. CET

Valmet Automotiven valmistussopimus Porschen kanssa päättyy vuonna 2012

 
(Metso Oyj Lehdistötiedote 26.6.2008 klo 13)
 
Porsche AG on ilmoittanut tänään, että he eivät uusi Valmet Automotiven kanssa voimassa olevaa valmistussopimusta. Porschen ilmoituksella ei arvioida olevan lyhyellä aikavälillä vaikutusta Valmet Automotiven toimintoihin, sillä Uudenkaupungin tehdas jatkaa vuonna 2004 solmitun sopimuksen mukaan Porsche Boxstereiden ja Caymanien valmistusta vuoteen 2012. Valmet Automotive on valmistanut Porsche Boxstereita vuodesta 1997 ja Porsche Caymaneita vuodesta 2005.
 
Valmet Automotiven toimitusjohtajan Ilpo Korhosen mukaan tehtaalla on kaksi-kolme vuotta aikaa solmia uusi valmistussopimus ja täten varmistaa tuotannon jatkuminen ilman merkittäviä katkoksia. "Tuotantomme laatu on maailmanlaajuisesti tunnustettua. Olemme täydentäneet valmistusosaamistamme jatkuvasti kehittämällä omia tuotantotekniikan, tuotekehityksen ja projektinhallinnan palveluitamme. Nämä vahvistavat asemiamme eri autonvalmistajien kanssa käynnissä olevissa neuvotteluissa. Valitettavasti tällä kertaa tarjouksemme ei vastannut Porschen tulevia tarpeita."
 
Porsche SE:n talousjohtaja Holger P. Härter vastaa tuotannon ratkaisuista: "Viimeisten 11 vuoden aikana Valmet Automotive on koonnut meille yli 200 000 erittäin korkealaatuista urheiluautoa. Päätöksemme olla jatkamatta menestykseksekästä yhteistyötä ei missään nimessä ole epäluottamuslause Valmetille. Uudella kumppanillamme oli vain enemmän suunnittelukapasiteettia ja -osaamista, mikä ratkaisi tilanteen heidän edukseen."
 
Vuonna 2007 Valmet Automotiven liikevaihto oli 85 miljoonaa euroa. Henkilöstöä on noin 800. Valmet Automotivessa saatiin juuri päätökseen yt-neuvottelut, joiden tuloksena syksyn tuotannon lasku ratkaistaan vuorolomautuksilla ja työvoimapoliittisella koulutuksella. Tuotannon väliaikainen väheneminen syksyllä johtuu ensisijaisesti roadster-segmentin autojen kausiluonteisesta kysynnän laskusta.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
www.valmet-automotive.com
 
 
Lisätietoja antavat:
 
Ilpo Korhonen, toimitusjohtaja, Valmet Automotive, puh. 0204 84 8000
Kati Renvall, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 0204 84 3212
 
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 

Metso in Twitter