Pörssitiedote syyskuuta 2, 2008 08.15.00 ap. CET

Metso Capital Markets Day 2008

Metso Oyj Yhtiötiedote 2.9.2008 klo 8.15
  
Metso järjestää analyytikoille ja sijoittajille suunnatun pääomamarkkinapäivän - Capital Markets Day - Helsingissä ja Tampereella 2.-3. syyskuuta 2008. Tilaisuudessa keskitytään Metson kannattavan kasvun strategiaan vuosille 2008-2012. Lisäksi tehdään tilannekatsaus kaikkiin Metson liiketoimintoihin ja käsitellään tarkemmin Construction-liiketoimintaan.
 
Kaikki pääomamarkkinapäivän esitykset voi ladata internetistä osoitteesta www.metso.com. Myös tämän päivän seminaariohjelma on saatavana osoitteesta www.metso.com, ja kaikkia esityksiä voi seurata reaaliajassa samalta sivustolta webcast-lähetyksenä.
 
"Vuoteen 2012 jatkamme keskittymistä kestävään kannattavaan kasvuun. Tätä tukevat monet globaalit megatrendit, ja näemme yhä runsaasti parantamisen mahdollisuuksia kaikessa liiketoiminnassamme", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta. "Pääomamarkkinapäivillä tarkastelemme Metson näkymiä, toimintaympäristöä ja mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä, eli neljäksi vuodeksi laaditun strategiamme valossa. Huolimatta maailmantalouden epävarmuudesta olemme valmiit nostamaan tavoitteitamme vieläkin korkeammalle. Pyrimme edelleen vahvistamaan liiketoimintamme ja tuloksentekokykymme kestävää pohjaa ja vähentämään toimintamme suhdanneherkkyyttä. Lyhyemmällä aikavälillä odotamme viime aikoina saamiemme suurten tilausten perusteella tilauskantamme olevan vahva kolmannen neljänneksen lopussa, mikä tietäisi hyviä näkymiä vuodelle 2009", Eloranta sanoo.
 
Olli Vaartimo valottaa vuosiksi 2009-2012 asetettujen uusien pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden taustoja: "Tavoittelemme yli 10 prosentin kasvua kaivos- ja maarakennus- sekä energia- ja ympäristöliiketoiminnoissa. Paperi- ja kuituliiketoimintojen kasvun odotetaan tulevan lähinnä palveluista ja jäävän alle 10 prosentin. Palveluliiketoiminnan odotetaan vahvistuvan kaikissa liiketoiminnoissamme. Arviomme mukaan palveluliiketoiminnan osuus tulee vähitellen nousemaan noin 40 prosenttiin liikevaihdostamme, kun se tällä hetkellä on 35 prosenttia. Kehittyvät markkinat ovat niin ikään tärkeitä kasvuvetureita, sillä niiden osuus uusista tilauksista lähentelee tulevaisuudessa noin 50 prosenttia. Uutena tavoitteena oleva yli 12 prosentin EBITA-marginaali merkitsee noin 1,5 prosenttiyksikön parannusta edelliseen yli 10 prosentin EBIT-tavoitteeseen. Kaikkien liiketoimintojemme odotetaan parantavan kannattavuuttaan. Kaivos- ja maarakennusliiketoimintojen sekä energia- ja ympäristöliiketoimintojen kannattavuus tulee ensisijaisesti kytkeytymään toimitusmäärien kasvuun ja palveluliiketoiminnan osuuden lisäämiseen. Paperi- ja kuituliiketoiminnoissa tavoitteena on yleinen kannattavuuden parantaminen sekä laitemyynnin kautta että palveluliiketoiminnan kasvavasta osuudesta", Vaartimo toteaa.
 
Seuraavassa esitetään Metson uusien raportointisegmenttien - kaivos- ja maarakennusteknologia, energia- ja ympäristöteknologia ja paperi- ja kuituteknologia - historialliset pro forma -tunnusluvut.
 
 
 
Metson talousjohtajan Olli Vaartimon esitykseen sisältyy aikaisemmin julkaisematonta historiallista tietoa joistakin Metson liiketoiminnoista. Tiedot esitetään seuraavassa yhteenvetona.
 
 
 
Olli Vaartimon esitykseen sisältyy myös aikaisemmin julkaisematonta historiallista tietoa vapaasta kassavirrasta Metson nykyisten liiketoiminta-alueiden mukaan. Tiedot esitetään seuraavassa yhteenvetona.
 
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja ja CFO, Metso-konserni, 0204 84 3010
 
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter