Pörssitiedote syyskuuta 8, 2008 01.00.00 ip. CET

Metso nimittää johtoryhmään uusia jäseniä ja perustaa Metso Executive Forumin nopeuttaakseen strategian toteuttamista

(Metso Oyj Yhtiötiedote 8.9.2008 klo 13.00)
 
 
Metso-konserni nimittää kaksi uutta jäsentä johtoryhmäänsä 1.1.2009 alkaen. Uudet jäsenet ovat Kalle Reponen, Metson nykyinen Senior Vice President, Strategy and M&A, sekä Perttu Louhiluoto, joka aloittaa Metso-konsernissa 1.10.2008 tehtävässä Senior Vice President, Operational Excellence. Metso perustaa myös ylimmän johdon foorumin (Metso Executive Forum) vahvistaakseen strategiansa maailmanlaajuista toteuttamista.
 
Muutokset liittyvät Metson 22.8. julkaisemaan tiedotteeseen uudesta toimintarakenteesta ja kannattavaa kasvua koskevista entistä kunnianhimoisemmista taloudellisista tavoitteista. "Meillä on takanamme jo neljä kannattavan kasvun vuotta ja aiomme jatkaa samalla tiellä. Liiketoimintojemme markkinatilanteen on arvioitu jatkuvan pitkällä aikavälillä suotuisana, mikä tukee strategiaamme. Vaativat taloudelliset tavoitteet edellyttävät koko organisaation merkittävää panosta Metson arvon kasvattamiseen. Se puolestaan edellyttää toiminnan tehostamiseen liittyvien hankkeiden tehokasta johtamista yli liiketoimintarajojen ja strategisen ketteryyden lisäämistä. Kalle ja Perttu vahvistavat Metson johtoryhmää näillä alueilla", Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa.
 
Eloranta huomauttaa, että Metsolla on vielä runsaasti kehitysmahdollisuuksia.
"Strateginen ketteryys edellyttää avointa ja suoraa vuoropuhelua Metson liiketoimintojen ja maantieteellisten alueiden johtajien välillä. Metso Executive Forum on perustettu tätä tarkoitusta varten."
 
Metson johtoryhmä 1.1.2009 alkaen
 
Metson johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. Metson liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden yhteisten tärkeiden asioiden valmistelussa. Metson johtoryhmään kuuluvat 1.1.2009 alkaen:
 
 •                      Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
 •                      Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja,CFO, johtoryhmän varapuheenjohtaja
 •                      Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, kaivos- ja maarakennusteknologia
 •                      Pasi Laine, toimitusjohtaja, energia ja ympäristöteknologia
 •                      Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, paperi- ja kuituteknologia
 •                      Perttu Louhiluoto, Senior Vice President, Operational Excellence
 •                      Kalle Reponen, Senior Vice President, Strategy and M&A
 •  
  Perttu Louhiluoto (KTM, OTK) on työskennellyt vuodesta 1991 McKinsey & Companyssa ja toimii tällä hetkellä partnerina. Hän tulee olemaan vastuussa Metson toiminnan tehostamiseen tähtäävistä konserninlaajuisista hankkeista, joissa keskitytään erityisesti arvon kasvattamiseen yli liiketoimintarajojen.
   
  Kalle Reponen (KTM) on työskennellyt Metsossa vuodesta 2006 vastuualueenaan mm. strategia ja yrityskaupat.
   
  Metso Executive Forum 1.1.2009 alkaen
   
  Metson uusi ylimmän johdon foorumi, Metso Executive Forum, kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa keskustelemaan ja toteuttamaan konserninlaajuisia aloitteita ja teemoja, jakamaan osaamista ja parhaita käytäntöjä sekä luomaan liiketoimintojen välisiä synergioita. Foorumin päätarkoitus on vahvistaa strategian globaalia toteuttamista. Metso Executive Forumin jäsenet ovat Metson merkittävimmiltä liiketoimintalinjoilta ja  maantieteellisilta alueilta.
   
  Metso Executive Forumin puheenjohtajana toimii Jorma Eloranta ja varapuheenjohtajana Olli Vaartimo.
   
  Metson johtoryhmän lisäksi Metso Executive Forumin muut jäsenet ovat:
   
 •                      Andrew Benko (Mining-liiketoimintalinja)
 •                      João Ney Colagrossi (Construction-liiketoimintalinja)
 •                      Per-Åke Färnstrand (Fiber-liiketoimintalinja)
 •                      Heinz Gerdes (Recycling-liiketoimintalinja)
 •                      Ari Harmaala (Kiina)
 •                      Hannu Mälkiä (Paper and Board -liiketoimintalinja)
 •                      Lennart Ohlsson (Power-liiketoimintalinja)
 •                      Sudhir Srivastava (Intia)
 •  
  Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
   
   
  Lisätietoja antavat:
  Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
  Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
   
  Lisätietoja sijoittajille:
  Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
   
  Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
   
  Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
  (1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
  (2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
  (3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
  (4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
   
  Metso Oyj
   
   
  Olli Vaartimo
  varatoimitusjohtaja
   
   
  Kati Renvall
  viestintäjohtaja
   
  jakelu:
  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
  Tiedotusvälineet
  www.metso.com

  Metso in Twitter