Pörssitiedote tammikuuta 20, 2009 01.30.00 ip. CET

Metso jatkaa neuvotteluja Aracruzin kanssa Guaíban selluprojektin uudesta toteutusaikatulusta

Metso Oyj:n lehdistötiedote 20.1.2009 klo 13.30
 
Metson asiakas Aracruz ilmoitti 19.1.2009, että yhtiö suunnittelee jatkavansa vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla Guaíban tehtaansa laajennusta Rio Grande do Sulin osavaltiossa Brasiliassa. Metso on tehnyt selluprojektiin töitä saamansa ennakkomaksun puitteissa ja projekti on edelleen Metson tilauskannassa. Metso jatkaa Aracruzin kanssa neuvotteluita projektin uudesta toteutusaikataulusta.
 
Aiemmin 21.8.2008 ja 20.10.2008 julkaistut tiedotteemme osoitteessa www.metso.com.
 
Lisätietoja lehdistölle:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Paperi- ja kuituteknologia, puh. 20 484 3200
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
 
 

Metso in Twitter