Pörssitiedote tammikuuta 19, 2009 11.01.25 ap. CET

Metso sopeuttaa Suomen-toimintojaan massa- ja paperiteollisuuden heikentyneeseen kysyntätilanteeseen

Tiedotustilaisuus lehdistölle tänään maanantaina 19.1.2009 suomeksi klo 13:00 Metso Oyj:n konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Puhelinkonferenssi analyytikoille englanniksi klo 14:00. Osallistumisohjeet puhelinkonferenssiin ovat tämän tiedotteen lopussa.
 
Metso Oyj:n yhtiötiedote 19.1.2009 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso käynnistää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön vähentämisestä paperiteollisuutta palvelevissa Suomen-yksiköissä. Arvioitu henkilöstön vähentämistarve on yhteensä 900-1200 henkilöä. Näiden yhteistoimintaneuvottelujen alaisissa yksiköissä työskentelee noin 4 700 henkilöä. Osana neuvotteluja tarkastellaan yksiköiden lukumäärän mahdollista vähentämistä ja toiminnan keskittämistä suurempiin yksiköihin.
 
Alustavien suunnitelmien mukaiset henkilöstövähennykset johtuvat tarpeesta sopeuttaa valmistuskapasiteetti pysyväisluonteisesti laskeneeseen massa- ja paperiteollisuuden kone- ja laitekysyntään. Tilanne on edelleen kiihtynyt globaalin talouskriisin seurauksena. Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on turvata liiketoiminnan kilpailukyky keventämällä Suomen-toimintojen toiminta- ja kustannusrakennetta.
 
Henkilöstövähennyksiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat Paperit-liiketoimintalinjalla ja Automaatio-liiketoimintalinjan Prosessiautomaatiojärjestelmät-yksikössä. Ne koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä kaikilla mainittujen liiketoimintojen paikkakunnilla Suomessa.
 
"On erittäin valitettavaa, että joudumme käynnistämään näin mittavat toimenpiteet Suomessa. Haluamme kuitenkin varmistaa massa- ja paperiteollisuudelle tarjoamiemme ratkaisujen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa; tarkoituksemme on pysyä markkina- ja teknologiajohtajana. Koska uuskonemarkkina ei käsityksemme mukaan palaudu viime vuosien tasolle, sopeutamme kustannusrakennettamme", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta. "Nyt alkavilla keskusteluilla haemme yhdessä henkilöstön kanssa ratkaisuja tähän tilanteeseen."
 
Paperit-liiketoimintalinjalla vähentämistarpeen arvioidaan olevan yhteensä 800-1100 henkilöä Hollolan Rullankäsittelyjärjestelmät-yksikössä, Inkeroisten teknologiakeskuksessa, Jyväskylän-yksiköissä, Järvenpään-yksiköissä, Oulun huoltokeskuksessa, Tampereen telatehtaalla, Paperit-liiketoiminnan Turun-yksiköissä, Valkeakosken-yksiköissä ja Varkauden huoltokeskuksessa. Yhteensä näissä yksiköissä työskentelee noin 3 800 henkilöä.
 
Paperit-liiketoimintalinjan Suomen-yksiköissä käytiin viime syksyn aikana henkilöstön määräaikaisia lomautuksia koskevat yt-neuvottelut. Toimenpiteet ovat jo osittain käynnistyneet, mutta valitettavasti ne eivät vallitsevassa markkinatilanteessa riitä.
 
Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä tarkastellaan yksiköiden lukumäärän mahdollista vähentämistä ja toiminnan keskittämistä suurempiin yksiköihin. Samalla täsmennetään myös työnjakoa Suomen- ja Kiinan-yksiköiden välillä.
 
Automaatio-liiketoimintalinjan Prosessiautomaatiojärjestelmät-yksikön henkilöstön vähentämistarpeen arvioidaan olevan 90-130. Neuvottelujen yhteydessä selvitetään, voidaanko osa vähennyksistä korvata laajempaa henkilöstöä koskevilla lomautuksilla. Prosessiautomaatiojärjestelmät-yksikön 18 Suomen-toimipisteessä työskentelee yhteensä hieman yli 830 henkilöä. Suurimmat toimipisteet ovat Tampereella ja Kajaanissa.
 
Yli puolet Prosessiautomaatiojärjestelmät-yksikön tilauksista on tullut massa- ja paperiteollisuudesta. Toinen merkittävä asiakasryhmä on energia- ja prosessiteollisuus. Myös Prosessiautomaatiojärjestelmät-yksikössä tarkastellaan neuvottelujen aikana mahdollisia tuotannon yhdistämisiä ja tiettyjen liiketoimintojen uudelleen järjestelyjä, myyntejä ja lopettamisia sekä harkitaan toimipaikkajärjestelyjä.
 
Paperit-liiketoimintalinjalla ja Prosessiautomaatiojärjestelmät-yksikössä yt-neuvottelut alkavat välittömästi ja ne pyritään saamaan päätökseen maaliskuun puoliväliin mennessä. Henkilöstövähennysten arvioidaan toteutuvan tämän vuoden huhti-syyskuun aikana. Sopeutusneuvottelujen yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisia henkilöstön osa-aikaistamisia, sisäisiä siirtoja ja eläkejärjestelyjä. Irtisanomisten osuus ratkeaa yt-neuvotteluissa.
 
Kyseisten liiketoimintojen vuosikustannusten arvioidaan vähentyvän järjestelyjen seurauksena 40-50 miljoonalla eurolla. Kustannusvähennysten arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2010 alusta lähtien. Järjestelyistä aiheutuvien vuonna 2009 kirjattavien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan 10-20 miljoonaa euroa. "Mahdollisten tukipakettien tarve, luonne ja laajuus selviää vasta neuvottelujen kuluessa, joten emme tässä vaiheessa voi  arvioida niiden mahdollisia kustannuksia kovinkaan täsmällisesti."
 
Toiminnan pääpaino palveluliiketoimintaan
 
Tulevina vuosina massa- ja paperiteollisuuden uusinvestointien arvioidaan laskevan noin kolmanneksella, tänä vuonna todennäköisesti enemmänkin, verrattuna vuosiin 2004-2008, ja ne painottuvat entistä selvemmin Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Asiakastehtaiden sulkemiset Pohjoismaissa, muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja uuskonemarkkinoiden supistuminen maailmanlaajuisesti ovat vähentäneet Metson paperiteknologian ja prosessiautomaation tuotteiden kysyntää.
 
"Edellä kuvatun kehityksen takia sopeutamme Pohjois-Euroopassa olevaa uusien paperi- ja kartonkikoneiden valmistuskapasiteettia ja kustannusrakennettamme vastaamaan pysyvästi pienentynyttä kysyntää. Samalla suuntaamme osaamistamme maailmanlaajuisesti palveluliiketoimintaan", korostaa Metson Paperi- ja kuituteknologiasegmentin toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.
Metso aikookin entistä voimakkaammin panostaa massa- ja paperiteollisuuden palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Laaja asennettu kone- ja laitekanta tarjoaa hyvät mahdollisuudet uudistus-, korjaus-, kunnossapito-, varaosa- ja kulutusosapalvelujen kehittämiseen. Tämän takia Metso on vahvistanut palveluresurssejaan lähellä asiakkaita kehittyvillä markkinoilla.
 
Yhteistoimintaneuvottelujen paikkakunnat
 
Metsolla on Suomessa yhteensä noin 9 300 työntekijää, joista noin 3 800 työskentelee Paperit-liiketoimintalinjalla ja noin 800 Automaatio-liiketoimintalinjan Prosessiautomaatiojärjestelmät-yksikössä.
 
Yt-neuvottelujen alaiset toimipaikat
Yhteensä
Jyväskylä
Paperi- ja kartonkikoneet, valimo, Jyväskylän huoltokeskus
Prosessiautomaatiojärjestelmät
1 894
Järvenpää
Päällystyskoneet, kalanterit, pituusleikkurit, Järvenpään huoltokeskus
Prosessiautomaatiojärjestelmät
981
Tampere
Tampereen telatehdas
Prosessiautomaatiojärjestelmät
617
Turku
Ilma- ja kemikaalijärjestelmät, Turun huoltokeskus, Metso Paper Turku Works Oy
Prosessiautomaatiojärjestelmät
381 
Valkeakoski (sis. Jämsänkoski)
Massankäsittely ja kierrätyskuitu, Metso Paper Valkeakoski Oy
352
Kajaani
Prosessiautomaatiojärjestelmät
123
Hollola
Rullankäsittelyjärjestelmät
Prosessiautomaatiojärjestelmät
98
Oulu *
Oulun huoltokeskus
Prosessiautomaatiojärjestelmät
* Oulun komposiittivalmistusliiketoiminta siirtyi xperion Oy:n omistukseen 31.12.2008 eikä sisälly näihin lukuihin
66
Inkeroinen (ent. Anjalankoski)
Inkeroisten teknologiakeskus
Prosessiautomaatiojärjestelmät
69
Varkaus
Varkauden huoltokeskus
Prosessiautomaatiojärjestelmät
34
Kemi
Prosessiautomaatiojärjestelmät
19
Helsinki
Prosessiautomaatiojärjestelmät
21
Imatra
Prosessiautomaatiojärjestelmät
14
Ylöjärvi
Prosessiautomaatiojärjestelmät
11
Kuopio, Pietarsaari, Rauma, Äänekoski, Pori
Prosessiautomaatiojärjestelmät
16
 
Yhteensä
4 696
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa lehdistölle antavat:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Paperi- ja kuituteknologia, puh 020 484 3200
Hannu Mälkiä, toimitusjohtaja, Paperit-liiketoimintalinja, puh. 0400 460 587
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Automaatio-liiketoimintalinja, puh. 020 484 3262
Sakari Ruotsalainen, johtaja, Prosessiautomaatio-yksikkö, puh. 020 483 8933
 
Lisätietoa sijoittajille antaa:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Suomenkielinen tiedotustilaisuus klo 13 Metson konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki
Tiedotustilaisuudessa ovat paikalla Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta, Paperi- ja kuituteknologiasegmentin toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja Paperit-liiketoimintalinjan toimitusjohtaja Hannu Mälkiä.
 
Toimitusjohtaja Jorma Eloranta on käytettävissä lehdistön haastatteluihin maanantaina klo 14-16. Haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Jaana M Lappalaisen kautta. puh. 020 484 3005.
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille
Metso järjestää tänään puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille. Tilaisuudessa Metson varatoimitusjohtaja Olli Vaartimo ja sijoittajasuhdejohtaja Johanna Sintonen vastaavat lyhyen johdannon jälkeen kysymyksiin.
 
Puhelinkonferenssi on englanninkielinen, ja se järjestetään tänään
            - klo 12.00 - 13.00 UK:n aikaa,
            - klo 14.00 - 15.00 Suomen aikaa.
 
Konferenssipuheluun pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025
 
Puhelinkonferenssin tallenteen voit kuunnella 26.1. asti numerossa +44 20 7031 4064, koodi: 309340
 
Lehdistötilaisuuden ja puhelinkonferenssin esitysmateriaali on saatavissa Metson internet-sivuilta suomeksi ja englanniksi osoitteesta www.metso.com
 
 

Metso in Twitter