Pörssitiedote lokakuuta 29, 2009 12.30.00 ip. CET

Metson avainhenkilöille uusi, pitkäjänteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Metso Oyj:n yhtiötiedote 29.10.2009 klo 12:30
 
Metso Oyj:n hallitus on päättänyt tänään uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Metso-konsernissa (Metso Share Ownership Plan 2010-2012). Järjestelmä on jatkoa vuonna 2008 hyväksytylle järjestelmälle, jolla pyritään yhdistämään omistajien ja konsernin keskeisten avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjoamaan heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.
 
Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 100 Metson avainhenkilöä Metso Executive Forumin jäsenet mukaan luettuna.
 
Uuteen kannustinjärjestelmään osallistuminen ja mahdollisen palkkion saaminen edellyttävät, että henkilö sijoittaa ansaintajakson alussa Metso Oyj:n osakkeisiin. Kannustinjärjestelmän mahdollinen tuotto perustuu Metson osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja Metso-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmä rajaa ansainnan korkeintaan henkilön puolitoistakertaisen (1,5 x) vuosipalkan suuruiseksi.
 
Ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2013 ja mahdollinen palkkio suoritetaan järjestelmän piirissä oleville henkilöille alkuvuonna 2013. Mahdollinen palkkio maksetaan Metson osakkeina. Kannustinjärjestelmän perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuosi palkkiosuorituksen jälkeen.
 
Järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 400 000 Metso Oyj:n osaketta. Kullekin avainhenkilölle kohdennettava osakemäärä ja osakkeiden kokonaismäärä päätetään joulukuussa 2009. Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavina osakkeina käytetään osakemarkkinoilta hankittavia Metson osakkeita, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa lehdistölle antaa:
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3003
 
Lisätietoa sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter