Pörssitiedote marraskuuta 3, 2009 11.15.00 ap. CET

Metso Oyj:n osakasluettelon mukaiset suurimmat omistajat 2.11.2009

Metso Oyj:n yhtiötiedote 3.11.2009 klo 11.15
 
Metso Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.
 
Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Valiokuntaan kuuluvat lisäksi asiantuntijajäseninä Metson hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen sekä hallituksen keskuudestaan nimeämänä jäsenenä hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Rauramo. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin 2.11.2009. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 
Metso Oyj:n osakasluettelon 2.11.2009 mukaan neljä suurinta osakkeenomistajaa olivat Solidium Oy (15 695 287 osaketta ja ääntä eli 11,07 % osakekannasta ja äänistä), Cevian Capital II Master Fund L.P. (7 060 060 osaketta ja ääntä eli 4,98 % osakekannasta ja äänistä) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (3 520 204 osaketta ja ääntä eli 2,48 % osakekannasta ja äänistä) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (3 177 621 osaketta ja ääntä eli 2,24 % osakekannasta ja äänistä).
 
Metso Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2010.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa lehdistölle antavat:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
 
Lisätietoa sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter