Pörssitiedote marraskuuta 17, 2009 10.40.00 ap. CET

Metso vähentää ja lomauttaa henkilöstöään Porissa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 17.11.2009 klo 10:40
 
Metso on saanut 16.11.2009 päätökseen Porin-yksikköään koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Syyskuun 30. päivänä 2009 käynnistetyn neuvotteluprosessin tuloksena yksiköstä vähennetään yhteensä 80 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä, joista lähes puolet siirtyy eläkejärjestelyiden piiriin. Varsinainen irtisanominen kohdistuu 32 henkilöön. Vähennykset astuvat voimaan välittömästi, irtisanomisaikojen mukaisesti.
 
Lomautukset tulevat koskemaan mahdollisesti koko henkilöstöä vuoden 2010 aikana. Lomautettavat henkilöt, lomautusten pituus ja niiden ajoitus riippuvat työkuormasta. Lomautusilmoitus koski koko Porin-yksikön henkilöstöä, yhteensä noin 230 henkilöä. Vähennysilmoitus koski noin 95 henkilöä.
 
Kuidut-liiketoimintalinjan muissa Suomen- ja Ruotsin-yksiköissä samaan aikaan käynnistetyt yt-neuvottelut jatkuvat edelleen. Toimenpiteet ovat osa liiketoimintalinjan toiminnan ja kustannusrakenteen tehostamishanketta, jolla parannetaan kilpailukykyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
 
Metson Kuidut-liiketoimintalinjan toimipaikat Porissa ovat erikoistuneet lähinnä kemiallisen massanvalmistuksen laitteisiin ja niihin liittyviin huolto- ja asiantuntijapalveluihin.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle antaa:
Hannu Tähkänen, paikallisjohtaja, Kuidut-liiketoimintalinja, Pori, puh. 040 551 7947

Metso in Twitter