Pörssitiedote marraskuuta 24, 2009 09.25.00 ap. CET

Osakkeenomistajat, joiden omistus on 51,66 prosenttia Tamfelt Oyj Abp:n osakkeista, ovat sitoutuneet hyväksymään Metso Oyj:n vaihtotarjouksen

Metso Oyj:n yhtiötiedote 24.11.2009 klo 9:25

 
Metso Oyj:n vaihtotarjous Tamfelt Oyj Abp:n osakkeista ja optio-oikeudesta alkoi 23.11.2009 kello 9.00 Suomen aikaa. Tähän mennessä Tamfeltin osakkeenomistajat, joiden omistus on 51,66 prosenttia Tamfeltin osakkeista ovat sitoutuneet hyväksymään Metson vaihtotarjouksen.
 
Metso ilmoitti 20.11.2009 julkistetussa tarjousasiakirjassa ja listalleottoesitteessä, että tietyt Tamfelt Oyj Abp:n omistajat (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva sekä tietyt muut yhteisö- ja henkilöomistajat), joiden yhteenlaskettu omistus Tamfeltissa on 45,32 prosenttia (mukaan lukien Metson oma 2,82 prosentin omistus Tamfeltista) olivat peruuttamattomasti ja ehdoitta sitoutuneet hyväksymään vaihtotarjouksen. Tämän jälkeen Metso on lisäksi saanut vastaavat sitoumukset eräiltä muilta omistajilta, joiden yhteenlaskettu omistus Tamfeltissa on 6,34 prosenttia. Näin ollen Tamfeltin osakkeenomistajat (mukaan lukien Metso), joiden omistus Tamfeltissa on 51,66 prosenttia, ovat peruuttamattomasti ja ehdoitta sitoutuneet hyväksymään Metson vaihtotarjouksen.
 
Vaihtotarjous päättyy alustavasti 18.12.2009 kello 16.00 Suomen aikaa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
 
Lisätietoja antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253
 
 
 
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Osakevaihtotarjous Osakkeista ja tarjous Optio-oikeuksista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Osakevaihtotarjousta tai tarjousta Optio-oikeuksista ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta eikä tarjousta Optio-oikeuksista voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli tarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Etelä-Afrikasta, Japanista, Kanadasta, Uudesta-Seelannista tai Yhdysvalloista.
 

Metso Twitterissä