Pörssitiedote joulukuuta 17, 2009 09.30.00 ap. CET

Metso on saanut kilpailuviranomaisilta kaikki tarvittavat luvat vaihtotarjoukselle Tamfelt Oyj Abp:n kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja optio-oikeuksista

Metso Oyj:n yhtiötiedote 17 .12.2009 klo 9:30

 

Metso ilmoitti 5.11.2009, että Metso ja Tamfelt Oyj Abp sopivat yhdistävänsä toimintansa osakevaihdolla. Metso ilmoitti lisäksi 4.12.2009, että osakkeenomistajat, joiden omistus oli yli 66,67 prosenttia Tamfelt Oyj Abp:n osakkeista, olivat joko hyväksyneet tai sitoutuneet hyväksymään Metso Oyj:n vaihtotarjouksen. Tämä hyväksymisaste täyttäisi vaihtotarjouksen ehtojen mukaisen vähimmäishyväksymisasteen.

 

Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti vaihtotarjous on vielä ehdollinen muun muassa kaikkien tarvittavien kilpailuoikeudellisten lupien saamiselle asiaankuuluvilta kilpailuviranomaisilta sekä sille, että Metso on hyväksynyt mahdolliset luvissa asetetut ehdot.  

 

Metso on tähän päivään mennessä saanut asiaankuuluvilta kilpailuviranomaisilta kaikki tarvittavat kilpailuoikeudelliset luvat, joita vaihtotarjouksen toteuttaminen edellyttää, Metson hyväksymin ehdoin.

 

Kun tarvittavat kilpailuoikeudelliset luvat on nyt saatu asiaankuuluvilta kilpailuviranomaisilta, kaikki vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet, lukuun ottamatta Tamfeltin yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröintiä kaupparekisteriin, jonka odotetaan tapahtuvan 22.12.2009.

 

Osakevaihtotarjouksen tarjousaika alkoi 23.11.2009 klo 9.00 ja sen on ilmoitettu päättyvän alustavasti 18.12.2009 klo 16.00.

 

”Olemme erittäin tyytyväisiä vaihtotarjouksemme saamaan vastaanottoon. Toivon luonnollisesti, että mahdollisimman moni lopuista Tamfeltin osakkaista hyväksyy vaihtotarjouksemme. Tarkoituksemme on toteuttaa osakevaihto alkuperäisen tarjousajan päättymisen jälkeen, jolloin voimme toivottaa vaihtotarjouksen hyväksyneet Tamfeltin osakkeenomistajat Metson osakkeenomistajiksi”, sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta. ”Olemme luottavaisia, että tämä järjestely vaikuttaa positiivisesti Metson kilpailukykyyn”.Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

 

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Osakevaihtotarjous Osakkeista ja tarjous Optio-oikeuksista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Osakevaihtotarjousta tai tarjousta Optio-oikeuksista ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta eikä tarjousta Optio-oikeuksista voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli tarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Etelä-Afrikasta, Japanista, Kanadasta, Uudesta-Seelannista tai Yhdysvalloista.

 

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja

 

Kati Renvall
viestintäjohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Metso Twitterissä