Pörssitiedote joulukuuta 23, 2009 09.45.00 ap. CET

Metson Tamfelt Oyj Abp:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän osakevaihtotarjouksen lopullinen tulos

Metso Oyj:n yhtiötiedote 23.12.2009 klo 9:45

Osakevaihtotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan osakevaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat 98 prosenttia kaikista Tamfeltin osakkeista ja äänistä (mukaan lukien Metson jo omistavat osakkeet). Kaikki optio-oikeudet on tarjottu Metsolle osakevaihtotarjouksessa.

Metson Tamfelt Oyj Abp:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän osakevaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 18.12.2009. Metso ilmoitti 21.12.2009, että se aikoo toteuttaa osakevaihtotarjouksen ehdollisena ainoastaan sille, että Tamfeltin yhtiöjärjestysmuutos rekisteröidään kaupparekisteriin. Tamfeltin yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin 22.12.2009.

 

Kaikki osakevaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet ja, näin ollen, Metso toteuttaa osakevaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti alustavasti tänään, 23.12.2009, kaikkien niiden Tamfeltin osakkeiden ja optio-oikeuksien haltijoiden osalta, jotka ovat asianmukaisesti hyväksyneet osakevaihtotarjouksen ja jotka eivät ole asianmukaisesti peruuttaneet hyväksyntäänsä. Osakkeiden toteutuskaupat selvitetään alustavasti 28.12.2009.

 

Metson aikomuksena on hankkia kaikki Tamfeltin osakkeet. Koska Metso on hankkinut yli yhdeksän-kymmenesosaa (9/10) kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Metso tulee esittämään Tamfeltin osakkeenomistajille lunastusvaatimuksen osakeyhtiölain mukaisesti. Vastaavasti osakkeet, joita ei ole vaihdettu osakevaihtotarjouksessa, tullaan lunastamaan osakeyhtiölaissa esitetyllä tavalla.

 

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.comLisätietoja sijoittajille antaa:
Marja Kortesalo, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso Oyj, puh. 020 484 3211

 

 

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Osakevaihtotarjous Osakkeista ja tarjous Optio-oikeuksista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Osakevaihtotarjousta tai tarjousta Optio-oikeuksista ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta eikä tarjousta Optio-oikeuksista voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli tarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Etelä-Afrikasta, Japanista, Kanadasta, Uudesta-Seelannista tai Yhdysvalloista.

 

 

METSO OYJ

 

Olli Vaartimo
Varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall

Viestintäjohtaja

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

 

Metso Twitterissä