Pörssitiedote joulukuuta 21, 2009 04.41.37 ip. CET

Metson Tamfelt Oyj Abp:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän osakevaihtotarjouksen alustava tulos ja osakevaihtotarjouksen toteuttaminen

Metso Oyj:n yhtiötiedote 21.12.2009 klo 16:25

 

Metson Tamfelt Oyj Abp:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän osakevaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 18.12.2009. Osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen mukaan osakevaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 96,50 prosenttia kaikista Tamfeltin osakkeista ja äänistä laimentumisvaikutus täysin huomioiden (mukaan lukien Metson ja sen osakkuusyhtiöiden jo omistamat osakkeet). Kaikki optio-oikeudet on tarjottu Metsolle osakevaihtotarjouksessa.  


Koska kaikki osakevaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset, pois lukien Tamfeltin yhtiöjärjestyksen muuttaminen 12 §:n poistamiseksi, ovat täyttyneet, Metso tulee toteuttamaan osakevaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti ehdollisena ainoastaan sille, että Tamfeltin yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan 22.12.2009.


Osakevaihtotarjouksen lopullinen tulos vahvistetaan ja julkistetaan arviolta 23.12.2009.


Toimitusjohtaja Jorma Eloranta: ”Olen iloinen, että niin monet ovat päättäneet hyväksyä vaihtotarjouksen. Toivotan tervetulleiksi Metson osakkeenomistajiksi kaikki Tamfeltin osakkeenomistajat, jotka vaihtoivat osakkeensa. Aloitamme nyt hankkeita Metson ja Tamfeltin yhteistyön syventämiseksi asiakkaidemme ja kaikkien osakkeenomistajien hyödyksi.”


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Osakevaihtotarjous Osakkeista ja tarjous Optio-oikeuksista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Osakevaihtotarjousta tai tarjousta Optio-oikeuksista ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta eikä tarjousta Optio-oikeuksista voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli tarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Etelä-Afrikasta, Japanista, Kanadasta, Uudesta-Seelannista tai Yhdysvalloista.


METSO OYJ


Olli Vaartimo

Varatoimitusjohtaja


Kati Renvall

Viestintäjohtaja


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com


 


 

 

 


Metso Twitterissä