Pörssitiedote joulukuuta 28, 2009 01.00.00 ip. CET

Metson uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Metso Oyj:n yhtiötiedote 28.12.2009 klo 13:00

Metson Tamfelt Oyj Abp:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemään osakevaihtotarjoukseen liittyvässä osakeannissa on merkitty yhteensä 8.593.642 uutta osaketta. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 28.12.2009.

Metson osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen  150.348.256 kappaletta. Metson osakepääoma on edelleen 240.982.843,80 euroa.

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Metsossa rekisteröintipäivästä 28.12.2009 lukien.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa 29.12.2009.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.comLisätietoja sijoittajille antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

 

 

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Osakevaihtotarjous Osakkeista ja tarjous Optio-oikeuksista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Osakevaihtotarjousta tai tarjousta Optio-oikeuksista ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta eikä tarjousta Optio-oikeuksista voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli tarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Etelä-Afrikasta, Japanista, Kanadasta, Uudesta-Seelannista tai Yhdysvalloista.

 

 

METSO OYJ

 

Olli Vaartimo
Varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall

Viestintäjohtaja

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä