Pörssitiedote joulukuuta 4, 2009 04.20.00 ip. CET

Osakkeenomistajat, joiden omistus on yli 66,67 prosenttia Tamfelt Oyj Abp:n osakkeista, ovat joko hyväksyneet tai sitoutuneet hyväksymään Metso Oyj:n vaihtotarjouksen

Metso Oyj:n yhtiötiedote 4.12.2009 klo 16.20
 
Metso Oyj:n vaihtotarjous Tamfelt Oyj Abp:n osakkeista ja optio-oikeuksista alkoi 23.11.2009. Tähän päivään mennessä Tamfeltin osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu omistus Tamfeltissa on 68,01 prosenttia, ovat joko hyväksyneet tai sitoutuneet hyväksymään Metson vaihtotarjouksen.  Näin ollen vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä ollut vaatimus 66,67 prosentin hyväksynnästä vaihtotarjoukselle on täyttynyt, olettaen että hyväksyntöjä ei peruuteta ennen tarjousajan päättymistä.
 
Vaihtotarjous päättyy alustavasti 18.12.2009 kello 16.00 Suomen aikaa.
 
Metson tavoitteena on 100 prosentin omistus Tamfeltista. Olettaen, että Metso saa vaihtotarjouksen johdosta haltuunsa yli 90 prosenttia Tamfeltin osakkeista, Metso tulee aloittamaan viivytyksettä tarvittavat toimenpiteet jäljelle jäävien osakkeiden hankkimiseksi osakeyhtiölain mukaisessa lunastusmenettelyssä.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoja antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 040 530 0778
 
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Osakevaihtotarjous Osakkeista ja tarjous Optio-oikeuksista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Osakevaihtotarjousta tai tarjousta Optio-oikeuksista ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta eikä tarjousta Optio-oikeuksista voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli tarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Etelä-Afrikasta, Japanista, Kanadasta, Uudesta-Seelannista tai Yhdysvalloista.
 
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter