Pörssitiedote helmikuuta 4, 2009 03.30.00 ip. CET

Metso hankkii 300 000 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmää varten

Metso Oyj:n yhtiötiedote 4.2.2009 klo 15.30
 
Metson hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2008 antaman valtuutuksen perusteella hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 0,2 prosenttia kaikista yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista. Osakkeet hankitaan osana yhtiön lokakuussa 2008 ilmoittamaa kannustinjärjestelmää (Metso Share Ownership Plan 2009-20011) käytettäväksi mahdollisten palkkioiden maksuna järjestelmän kriteerien mukaisesti.
 
Omat osakkeet hankitaan yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden hankinta alentaa siten yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan.
 
Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 12.2.2009 ja osto-ohjelma päättyy viimeistään 30.3.2009.
 
Metso-emoyhtiön hallussa on tällä hetkellä 60 841 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa lehdistölle:
Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3195
 
Lisätietoa sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter