Lehdistötiedote helmikuuta 3, 2009 01.00.00 ip. CET

Metson Jukka Seppälä Kansainvälisen kauppakamarin kauppa- ja investointipoliittisen asiantuntijaryhmän varapuheenjohtajaksi

 
Metso Oyj:n lehdistötiedote 3.2.2009 klo 13:00

Metson sidosryhmäsuhteista ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Jukka Seppälä on ensimmäisenä suomalaisena nimitetty Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppa- ja investointipoliittisia kysymyksiä valmistelevan kansainvälisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajiston varapuheenjohtajaksi. Kolmivuotinen toimikausi alkoi 30.1.2009. Seppälä toimii myös Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtajana sekä useiden kansainvälisten kauppayhdistysten hallitusten jäsenenä.
 
ICC:n kauppa- ja investointipoliittisia kysymyksiä valmistelevan kansainvälisen asiantuntijaryhmän muodostavat yli 170 yritysasiantuntijaa 35 maasta, ja Euroopan ohella mukana on jäseniä muun muassa USA:sta, Intiasta, Kiinasta, Venäjältä sekä muilta keskeisiltä markkina-alueilta. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on vahvistaa yritysten kansainvälisiä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä markkinoilla.
 
- Varapuheenjohtajana ja puheenjohtajiston jäsenenä tehtäväni on pyrkiä muotoilemaan kansallisten työryhmien esittämät näkemykset yhteiseksi kannaksi, jossa on otettu huomioon myös eri järjestöjen, kuten WTO:n, YK-järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen näkemykset ja toisaalta myös eri hallitusten ilmaisemat linjaukset. Tarvittaessa tähän voi liittyä myös puheenjohtajan työn tukeminen kannanottojen viestimisessä. Olennaisella tavalla kansainvälisestä kaupasta riippuvaisena yrityksenä Metsolle on tärkeätä, että kauppa ja investoinnit voivat edelleenkin jatkua ilman uusia tulleja tai muita esteitä. Osallistumiseni työhön antaa mahdollisuuden myös tehdä Metsoa ja toimialaamme tunnetuksi ja laajentaa yhteysverkostoamme. Olen mielenkiinnolla osallistumassa ensimmäiseen helmikuussa pidettävään kokoukseen, toteaa Jukka Seppälä
 
Kansainvälinen kauppakamari (ICC) on vuonna 1919 perustettu globaali
elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka kattaa kaikki toimialat tuotannosta kauppaan, jakeluun ja palveluihin. ICC:n toiminnan tavoitteena on kansainvälisen talouden ja kaupankäynnin toimivuuden sekä niiden perustana olevan yrittäjyyden edistäminen. ICC pyrkii myös omalta osaltaan vahvistamaan elinkeinoelämän toimin kestävää kehitystä ja myönteistä globalisaatiokehitystä. Lisää tietoa ICC:n toiminnasta www.iccwbo.org
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa lehdistölle:
Jukka Seppälä, johtaja, sidosryhmäsuhteet ja kauppapolitiikka, Metso-konserni, puh. 040 554 3865

Metso in Twitter