Pörssitiedote helmikuuta 2, 2009 09.45.00 ap. CET

Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen

Metso Oyj:n yhtiötiedote 2.2.2009 klo 9.45
 
Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2009, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Arto Honkaniemi, Yrjö Neuvo, Jaakko Rauramo ja Jukka Viinanen valitaan uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo. Lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi KTM Pia Rudengren. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituspaikoista päätettäessä.
 
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Pia Rudengren on hallitusammattilainen ja tällä hetkellä Q-MED AB:n, pörssissä noteeratun ruotsalaisen, bioteknologiaan ja lääkinnällisiin laitteisiin erikoistuneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Tikkurila Oy:n, Biophausia AB:n, Varyag Resources AB:n, WeMind Digital Psykologi AB:n, Duni AB:n ja Social Initiative AB:n hallituksen jäsen. Pia Rudengren on valmistunut 1990 Tukholman kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi ja on valmistumisensa jälkeen toiminut useissa eri tehtävissä Investor AB:ssä, viimeksi talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 1998-2001. Hän toimi W Capital Management AB:n varatoimitusjohtajana vuosina 2001-2005.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 56 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Matkakulut ja päivärahat maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2008.
 
Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
 
Henkilöstön hallintoedustus
 
Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.
 
Nimitysvaliokunta
 
Metson nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Pekka Timonen ja jäseninä Lars Förberg, Mikko Koivusalo ja Harri Sailas. Matti Kavetvuo toimi nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
 
Lisätietoa lehdistölle:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
 
Lisätietoa sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
 
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso Twitterissä