Pörssitiedote maaliskuuta 2, 2009 11.15.00 ap. CET

Metso on toteuttanut 300 000 oman osakkeen hankinnan osakepalkkiojärjestelmää varten

Metso Oyj:n yhtiötiedote 2.3.2009 klo 11:15
 
Metson 4.2.2009 julkistama päätös hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita on kokonaisuudessaan toteutettu. Osakkeiden hankinta liittyy yhtiön lokakuussa 2008 ilmoittamaan kannustinjärjestelmään (Metso Share Ownership Plan 2009-11) käytettäväksi mahdollisten palkkioiden maksuna järjestelmän kriteerien mukaisesti.
 
Omat osakkeet hankittiin yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä alentaa siten yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen markkinahintaan. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 8,28 euroa ja kokonaisarvo 2.483.495,48 euroa. Metso-emoyhtiön hallussa on tällä hetkellä 360 841 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa lehdistölle:
Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3195
 
Lisätietoa sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
 

Metso in Twitter