Pörssitiedote maaliskuuta 17, 2009 11.00.00 ap. CET

Metso vähentää 718 henkilöä Paperit-liiketoimintalinjan Suomen-toiminnoista

Metso Oyj:n yhtiötiedote 17.3.2009 klo 11:00
 
Metso on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut Paperit-liiketoimintalinjan Suomen-yksiköissään lukuun ottamatta Metso Foundries Jyväskylä Oy:tä, jossa yt-neuvottelut jatkuvat vielä. Neuvottelut koskivat yksiköiden koko henkilöstöä, yhteensä noin 3 800 henkilöä. Neuvottelujen tuloksena Metso vähentää yhteensä 718 henkilöä, joista määräaikaisten työsuhteiden ja eläkejärjestelyiden osuus on 424 henkilöä. Vähennykset koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Neuvottelujen alkaessa 26.1.2009 henkilöstön vähentämistarpeen arvioitiin olevan 800 - 1 100 henkilöä.
 
Vähennysmäärät paikkakunnittain:
 
Jyväskylä                                                270
Järvenpää ja Hollola yht.                     201
Oulu                                                        31
Tampere                                                 45
Turku                                                       91
Valkeakoski ja Inkeroinen yht.           76
Varkaus                                                  4
 
Vähennykset toteutetaan välittömästi maaliskuusta 2009 alkaen, viimeisten henkilöiden poistuessa vuoden 2010 aikana.
 
Tuotantoa ja yksiköitä koskevat järjestelyt
 
Neuvotteluissa on myös sovittu seuraavista tuotanto- ja yksikkörakenteen muutoksiin liittyvistä järjestelyistä:
- Hollolan toimipisteen toiminta lopetetaan ja sen toiminnot siirretään Järvenpäähän osaksi Paperin jälkikäsittely -yksikköä
- Oulun kumitusyksikön toiminta lopetetaan ja sen toiminnot siirretään supistetussa laajuudessa osaksi Järvenpään tuotantoa
- Tampereen telatehtaan toiminta lopetetaan ja sen toiminnot siirretään supistetussa laajuudessa osaksi Järvenpään tuotantoa
- Vesiteknologialiiketoiminta siirretään Turusta Jyväskylään osaksi Paperikoneet -yksikköä
- Turun Kemikaalijärjestelmät-liiketoiminta siirretään Järvenpäähän osaksi Paperin jälkikäsittely -yksikköä
- Turussa toimivan Metso Paper Turku Worksin osalta toimintavaihtoehtojen tarkastelu jatkuu
 
Siirtojen yhteydessä osalla lopetettavien yksiköiden henkilöstöstä (yhteensä noin
90 - 110 henkilöllä) on mahdollisuus siirtyä uusille paikkakunnille.
 
Metso tukee järjestelyiden kohteeksi joutuneita henkilöitä tietyin edellytyksin yksilöidyllä kannustuslisällä sekä tarjoamalla uudelleenkoulutus- ja -sijoituspalveluja. Lisäksi Metso korvaa muutto- ja matkakustannuksia niille, jotka vaihtavat työskentelypaikkakuntaa yhtiön sisällä.
 
Päätetyt toimenpiteet johtuvat massa- ja paperiteollisuuden markkinoiden pysyväisluontoisesta heikkenemisestä. Paperit-liiketoimintalinjan toiminta- ja kustannusrakenne sopeutetaan vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta.
 
Paperit-liiketoimintalinjan vuosikustannusten arvioidaan vähentyvän järjestelyjen seurauksena 40 miljoonalla eurolla. Kustannusvähennysten arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuodesta 2010 alkaen. Järjestelyistä aiheutuvien, vuonna 2009 kirjattavien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan noin 15 miljoonaa euroa, josta suurin osa arvioidaan kirjattavan vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa lehdistölle antavat 17.3. klo 12 alkaen:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Paperi- ja kuituteknologia, puh. 0400 813 860
Hannu Mälkiä, johtaja, Paperit-liiketoimintalinja, puh. 0400 460 587
Jaakko Puurula, henkilöstöjohtaja, Paperi- ja kuituteknologia, puh. 0400 582 904
 
Lisätietoa sijoittajille antaa:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso in Twitter