Pörssitiedote maaliskuuta 31, 2009 03.00.00 ip. CET

Metson varsinainen yhtiökokous 31.3.2009: Toimitusjohtaja Jorma Elorannan katsaus

Metso Oyj:n yhtiötiedote 31.3.2009 klo 15:00

Metso Oyj:n tänään kello 15.00 alkavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Jorma Eloranta kertoo, että Metson toimintaympäristö ja liiketoiminta ovat alkuvuonna pysyneet ennakoituina: "Tammi-helmikuun liikevaihto- ja tuloskehityksemme tukee tilinpäätöksen julkistuksen yhteydessä antamaamme arviota tämän vuoden taloudellisesta kehityksestä."
 
Metso arvioi tilinpäätöstiedotteessaan 4.2.2009, että vuonna 2009 yhtiön liikevaihto ylittää 5 miljardia euroa ja kannattavuus on tyydyttävällä tasolla. Vapaan kassavirran arvioidaan paranevan selvästi vuodesta 2008.
 
"Metson tilausten saanti putosi loka-joulukuussa 2008 selvästi aiempaa alemmalle tasolle. Markkinassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Positiivista on, että tilauskannassa oleviin projekteihin ei ole alkuvuoden aikana tullut enää kuin vähäisiä peruutuksia tai aikataulun pidennyksiä."
 
"Uusien laitteiden markkina on hiljainen. Palveluliiketoiminnan liikevaihto on säilynyt tammi-helmikuussa lähes edellisvuoden tasolla. Markkinatilanne on vaikein massa- ja paperiteollisuudessa, maarakennuspuolella ja metallinkierrätyksessä. Voimalaitospuolella uusia hankkeita on aktiivisessa kaupantekovaiheessa, mutta päätöksenteko on aiempaa hitaampaa", Eloranta toteaa. "Vielä on liian aikaista arvella, missä vaiheessa ja miten eri maiden elvytyspaketit vaikuttavat esimerkiksi maarakennustuotteidemme tai energiaratkaisujemme kysyntään."
 
Sopeutuakseen muuttuneeseen markkinatilanteeseen Metso on käynnistänyt kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteitä useissa maissa. "Olemme vähentäneet tilapäisen työvoiman ja alihankkijoiden käyttöä kaikissa yksiköissämme. Olemme myös uudelleenjärjestelleet toimintojamme. Valitettavasti emme ole kuitenkaan  välttyneet irtisanomisilta ja lomautuksilta. Näillä toimilla ja tiukalla kustannuskurilla olemme pyrkineet nopeasti sopeuttamaan kustannuksiamme vastaamaan pudonnutta kysyntää", Eloranta toteaa.
 
Eloranta korostaa puheessaan, että Metso on tänään joustavampi ja toiminnaltaan monipuolisempi kuin edellisen matalasuhdanteen aikana: "Seuraamme tarkkaavaisesti markkinatilanteen kehitystä, ja olemme tarvittaessa valmiita nopeisiin toimenpiteisiin, jos tilanne niin vaatii. Tavoitteenamme on, että Metso on laman jälkeen entistä vahvempi verrattuna kilpailijoihinsa."
 
Eloranta toteaa, että yksi Metson keskeisiä tavoitteita tälle vuodelle on kassavirran parantaminen: "Olemme aloittaneet määrätietoiset toimet käyttöpääoman vapauttamiseksi. Alkuvuoden kehitys on ollut rohkaisevaa, ja uskon, että voimme huhtikuun lopulla, ensimmäisen neljänneksen tuloksesta raportoidessamme kertoa myönteisistä tuloksista tällä saralla."
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
 
Lisätietoa antaa:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
 
Lisätietoa sijoittajille antaa:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter