Pörssitiedote toukokuuta 11, 2009 09.30.00 ap. CET

Metso ja Fortum tutkivat yhteisessä T&K-projektissa happipolttoteknologiaa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 11.5.2009 klo 9:30

Metso ja Fortum ovat aloittaneet yhteistyön, jossa kehitetään happipolttoteknologiaa. Happipoltto on osa teknistä konseptia, joka mahdollistaa hiilidioksidin talteenoton sähkön ja lämmön tuotannossa. Kolmivuotinen tutkimusyhteistyöhanke on osittain Tekesin rahoittama.
 
Kehitystyön tavoitteena on selvittää, miten kiertoleijuteknologialla toimivan suuren kokoluokan voimalaitoksen kattilat voidaan muuntaa happipolttoon. Kiertoleijukattiloiden keskeinen ominaisuus on, että niissä voidaan polttaa useita eri polttoaineita, kuten hiiltä ja biomassaa erikseen tai yhdessä erilaisina seoksina.
 
"Vuoden 2010 aikana tullaan suorittamaan perusteellisia happipolttotestauksia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää olemassa olevien voimalaitosten modernisoinneissa ja uusien voimalaitoksien suunnittelussa edellytysten luomiseksi tulevaisuuden CO2-talteenottoa varten. Happipolton soveltaminen kiertoleijuteknologiaa käyttävissä voimalaitoksissa on lupaava menetelmä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tutkimuksen aikana Metson 4 MW:n koelaitos Tampereella muutetaan happipolttoon sopivaksi", toteaa teknologiajohtaja Kari Kuukkanen Metsosta.
 
Happipolttoprosessissa polttoaine poltetaan ilman sijasta puhtaan hapen ja kierrätetyn savukaasun seoksella. Savukaasu sisältää puhdistuksen jälkeen pääosin hiilidioksidia ja vesihöyryä. Vesihöyryn poistamisen jälkeen hiilidioksidikaasu on valmis voimalaitoksella tapahtuvaa paineistusta sekä edelleen kuljetusta ja loppuvarastointia varten.
 
"Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilidioksidivapaa energiayhtiö. Olemme jo useiden vuosien ajan työskennelleet määrätietoisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Projekti on tärkeä osa Fortumin pitkän aikavälin tutkimus- ja kehitysohjelmaa, koska tätä teknologiaa voidaan soveltaa hiilivoimalaitosten lisäksi myös biopolttoainetta käyttävissä voimalaitoksissa. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin käyttäminen biovoimalaitoksessa loisi hiilinielun", kertoo projektijohtaja Marja Englund Fortumilta.
 
Kokeellinen tutkimushanke keskittyy happipolttoon, mutta on merkittävä askel hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (carbon capture and storage, CCS) kehittämiseksi. Lukuisissa skenaarioanalyyseissa CCS on osoittautunut yhdeksi merkittävimmäksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoksi energiantuotannossa. Päästöttömän energiantuotannon edistämisen lisäksi myös energiatehokkuuden parantaminen on olennaista päästötavoitteiden saavuttamiseksi.
 
Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Vuonna 2008 Fortumin myynti oli 5,6 miljardia euroa ja liikevoitto 2,0 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 15 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
 
Kari Kuukkanen, teknologiajohtaja, Power-liiketoimintalinja, Metso, puh. 0400 623 059
Pertti Petänen, osastopäällikkö, voimantuotantojärjestelmät, Power-liiketoimintalinja, Metso, puh. 040 519 2049
 

Metso in Twitter