Pörssitiedote toukokuuta 12, 2009 03.00.00 ip. CET

Metso toimittaa voimakattilan vihreän energian tuotantoon Puolaan

Metso Oyj:n yhtiötiedote 12.5.2009 klo 15:00
 
Metso toimittaa biopolttoainetta polttavan voimakattilan PGE Zespól Elektrowni Dolna Odra S.A.:n lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokselle (CHP) Szczecinin kaupunkiin, joka sijaitsee Puolan luoteisrannikolla. Kattilalaitos otetaan käyttöön vuoden 2011 neljännen neljänneksen aikana. Tilauksen arvo on noin 60 miljoonaa euroa, ja se on kirjattu Energia- ja ympäristöteknologian toisella vuosineljänneksellä saamiin tilauksiin.
                                                                                            
Kerrosleijutekniikkaa käyttävän voimakattilan höyrykapasiteetti on 183 MW ja sen polttoaineita ovat metsätähde, pajuhake ja olkipelletit. Voimalaitos tuottaa sähköä kansalliseen sähköverkkoon ja kaukolämpöä Szczecinin kaupungille. Metso toimittaa myös voimalaitoksen automaatio- ja informaatiohallintajärjestelmän.
 
PGE Zespól Elektrowni Dolna Odra modernisoi parhaillaan Szczecinin CHP-laitostaan ja korvaa vanhat hiilipölypolttoiset kattilansa uudella biomassaa polttavalla yksiköllä. Siirtyessään leijuteknologiaan yhtiö tulee merkittävästi lisäämään uusiutuvista polttoaineista saatavaa vihreän energian tuotantoaan. Szczecinin voimalaitos tulee valmistuttuaan olemaan kapasiteetiltaan Keski-Euroopan suurin biomassaa käyttävä laitos. Projekti on saanut tukea sekä Szczecin Province Fund for Environmental Protection and Water Management -rahastosta että Puolan National Fund for Environmental Protection and Water Management -rahastosta.
 
PGE (Polska Grupa Energetyczna) on Puolan suurin energiayhtiö ja samalla yksi Keski- ja Itä-Euroopan suurimmista. PGE:hen kuuluu muiden liiketoimintojen ohella 40 voimalaitosta sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitosta. PGE:n nettosähköntuotanto vuonna 2008 oli noin 56 TWh ja sen voimalaitosten yhteiskapasiteetti on 12,4 GW. PGE on Puolan valtion omistama yritys ja sillä on lähes 46 600 työntekijää.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa lehdistölle:
Kari Remes, myyntijohtaja, Power-liiketoimintalinja, Metso, puh. 040 709 2015
Lisätietoa sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter