Pörssitiedote kesäkuuta 8, 2009 12.22.15 ip. CET

Metso ja UPM kehittävät bioöljyn valmistusta biomassasta

Metso Oyj:n lehdistötiedote 8.6.2009 klo 12:00

Metso ja UPM ovat kehittäneet tuotantokonseptin, jossa biomassasta valmistetaan bioöljyä korvaamaan fossiilisia polttoaineita lämmityksessä ja voimantuotannossa. Bioöljyn koetuotanto käynnistyy Metson koelaitoksessa Tampereella kesäkuun 2009 aikana.
 
Bioöljyä voidaan valmistaa UPM:n tehdasalueella toimivissa biovoimalaitoksissa, joissa on tarkoitukseen soveltuva kattila ja toimiva raaka-ainehuolto. Bioöljyn raaka-aineena käytetään puuperäistä biomassaa eli hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää sahanpurua. Bioöljytuotannon yhdistäminen käytössä olevaan biovoimalaitokseen tuo merkittäviä kustannus- ja tehokkuushyötyjä sekä uutta liiketoimintaa.
 
Metso ja UPM ovat kehittäneet bioöljyn valmistusmenetelmää yhdessä VTT:n kanssa Tekesin tuella. Bioöljytuotannon ja biovoimalaitoksen yhteiskonsepti on patentoitu. Se voidaan nähdä jatkona Suomessa kehitetylle sähkön ja lämmön yhteistuotannolle.
 
Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun hiilidioksidineutraalin bioöljyn etuna on huomattava kasvihuonepäästöjä alentava vaikutus. Maailmalla tutkitaan laajasti mahdollisuuksia jatkojalostaa bioöljyä liikenteen polttoaineeksi.
 
"Metso on äskettäin julkaissut kaksi merkittävää bioenergiahanketta: biomassan kuivatusteknologian hankinnan ja ligniinin erotukseen liittyvän LignoBoost-teknologian hankinnan. Bioöljyteknologian kehittäminen on merkittävä jatko näihin aiemmin julkaistuihin bioenergiahankkeisiin. Uusin hanke vahvistaa edelleen Metson kasvua energia- ja ympäristöteknologiaratkaisujen toimittajana ja avaa uusia biopolttoaineisiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia", toteaa Voimantuotanto-liiketoimintalinjan teknologiajohtaja Kari Kuukkanen Metsosta. "Bioöljyä valmistetaan uuden menetelmän avulla kiinteästä biomassasta, joka nesteytetään voimalaitoksen leijukattilaan integroidussa pyrolyysilaitteistossa. Siinä biomassa kuumennetaan hapettomassa tilassa korkeaan lämpötilaan, jolloin se höyrystyy kaasuiksi. Jäähtyneet kaasut tiivistetään bioöljyksi."
 
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle antaa:
 
Kari Kuukkanen, teknologiajohtaja, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso, puh. 0400 623 059

Metso in Twitter