Lehdistötiedote kesäkuuta 9, 2009 02.00.00 ip. CET

Metson Eloranta kehottaa suomalaisia kansainväliseen yhteistyöhön ympäristöteknologian kehittämisessä

Metso Oyj:n lehdistötiedote 9.6.2009 klo 14
 
Suomalaiselle ympäristöteknologian kehittämiselle on tarjolla rahoitusta monesta eri lähteestä. Tämä on tarpeen, sillä uusien teknologioiden kehittäminen, testaaminen ja kaupallistaminen on hidasta ja kallista. Vaikka rahoitusta onkin saatavilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti, jää hankkeiden rahoittaminen Suomessa kuitenkin pääsääntöisesti yksittäisten yritysten ja innovaatioyhteisöjen vastuulle.
 
"Suomalaisten yritysten tulisikin lisätä huomattavasti globaalia yhteistyötä ja verkottumista merkittävien kansainvälisten tahojen kanssa, jolloin myös hankkeidemme rahoitusmahdollisuudet paranevat oleellisesti", toteaa Metson toimitusjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta. Eloranta puhui Tekesin Climbus-ohjelman päätösseminaarissa Helsingissä 9.6.2009. Vuonna 2004 käynnistetyn Climbus-ohjelman tarkoituksena oli etsiä uusia irtiottoja suomalaisessa teknologiakentässä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Metso osallistui useisiin Climbus-ohjelman projekteihin.
 
Suomalaisilla teknologiayhtiöillä on merkittävää osaamista ympäristömyönteisten ratkaisujen kehittämisessä. Suomalaisen teknologiakentän keskeisimpiä ongelmia on panostusten hajautuminen lukuisiin kohteisiin. "Meidän tulisi keskittyä alueisiin, joissa meillä jo on kansainvälisiä näyttöjä ja globaalisti johtavia yrityksiä. Suomi on vahvoilla muun muassa informaatio- ja kommunikaatioteknologissa, bioenergian tuotannossa ja prosessiteollisuuden energiatehokkuuden parantamisessa. Yritystemme pitäisi hyödyntää rohkeammin myös avointa innovaatiotoimintaa. Juuri Climbus-ohjelman tyyppiset hankkeet auttavat suuntaamaan osaamista ja panostuksia oikeille urille. Ohjelma on hyvä esimerkki osaamisen yhdistämisestä ja Suomen kilpailukyvyn parantamisesta ympäristösektorilla", jatkaa Eloranta.
 
Ympäristöteknologiaa tuettava erilaisin toimin 
 
Nykyiset tavat tuottaa ja käyttää energiaa ovat taloudellisesti, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestämättömiä. Ilman merkittäviä toimia energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt yli kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä. IEA:n (International Energy Agency) tuoreen raportin mukaan muutos vaatii energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä sekä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyviä ratkaisuja.
 
Jotta tuloksia saataisiin aikaan ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta järkevällä aikataululla, on selvää, että uusien teknologioiden kehittämisen lisäksi myös ympäristöteknologiainvestointeja on vauhditettava erilaisin toimin. "Kynnys vanhan teknologian korvaamiseen uudella, investointina usein kalliimmalla ympäristöteknologialla on erityisen korkea kehittyvillä markkinoilla. Näin on siitä huolimatta, että uuden teknologian takaisinmaksuajat ovat lyhyitä tehostuneemman energian- ja raaka-aineiden käytön myötä. Tässä tilanteessa tarvitaan taloudellisia tukipaketteja ja kannustimia, jotta saatavilla olevat edut myös hyödynnettäisiin mahdollisimman laajamittaisesti", päättää Eloranta.
 
Muun muassa YK ehdottaa maaliskuussa julkaistussa ympäristöohjelmassaan (UNEP), että neljännes kaikista talouden elvytyspaketeista suunnataan seuraavan kahden vuoden aikana kestävään kehitykseen. Näin mittava maailmanlaajuinen aloite nopeuttaisi merkittävästi innovaatiotoimintaa. Se loisi myös uusia työpaikkoja pitkällä aikavälillä.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoa antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000
Kaisa Jungman, kestävän kehityksen päällikkö, Metso, puh, 020 484 3150
 

Metso in Twitter