Pörssitiedote heinäkuuta 24, 2009 11.55.00 ap. CET

Metso ei jaa lisäosinkoa vuodelta 2008

Metso Oyj:n yhtiötiedote 24.7.2009 klo 11:55

Metson hallitus on tänään päättänyt, että Metso ei maksa vuodelta 2008 lisäosinkoa 0,70 euron perusosingon lisäksi, joka jaettiin huhtikuussa 2009. Metson taloudellinen tulos ja taloudellinen asema ovat vakaat ja kehittyneet Metson johdon odotuksien mukaisesti, mutta markkinanäkymät vuodelle 2010 jatkuvat heikkona. Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa vahvan taseen merkitys kasvaa.
 
Metson 30.3.2009 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen tekemään vuoden 2009 loppuun mennessä harkintansa mukaan ja Metson taloudellisen tilanteen salliessa päätöksen mahdollisen enintään 0,68 euron osakekohtaisen lisäosingon maksamisesta vuodelta 2008. Hallitus on päättänyt ettei lisäosinkoa jaeta.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
 
Lisätietoa antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter