Pörssitiedote syyskuuta 30, 2009 03.00.00 ip. CET

Metso käynnistää neuvottelut henkilöstövähennyksistä Kuidut-liiketoimintalinjassa parantaakseen kilpailukykyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

Metso Oyj:n lehdistötiedote 30.9.2009 klo 15:00
 
Metso on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut noin 400 henkilön vähentämiseksi Kuidut-liiketoimintalinjan (FBL) toiminnoista Ruotsissa ja Suomessa. Niissä työskentelee tällä hetkellä noin 1200 henkilöä.
 
FBL on käynnistänyt huomattavia toimintamallin ja organisaatiorakenteen muutoksia sopeuttaakseen toimintaansa massa- ja paperiteollisuuden maantieteellisiin siirtymiin ja projektimyynnin heikentyneeseen kysyntään. Osana tätä muutosta FBL:n viisi liiketoimintayksikköä yhdistetään kahdeksi tehostetuksi yksiköksi (Kuidunkäsittely ja Puun- ja sellunkäsittely), jotka Servicen ohella työskentelevät aiempaa kevyempien ja tehokkaampien tukitoimintojen kanssa.
 
Vähennykset ovat osa toiminnan ja kustannusrakenteen tehostamishanketta, jolla parannetaan kilpailukykyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Toimenpiteet myös parantavat toiminnan joustavuutta ja vahvistavat edelleen FBL:n paikallistoimintoja kasvavilla markkinoilla toimivien asiakkaiden parissa.
 
Vähennykset kohdistuvat kaikkiin henkilöstöryhmiin. Neuvottelut ovat käynnistyneet ja ne pyritään saamaan päätökseen ennen vuoden loppua.
 
Arvioidut vähennykset paikkakunnittain:
 
Paikkakunta                          Arvioitu vähennys   Nykyinen FBL-henkilöstö
 
Sundsvall                                       168                                            575
Pori                                                  95                                             230
Karlstad                                          94                                              219
Hagfors                                           26                                             130
Valkeakoski                                   17                                              45
(sisältää Jämsänkosken)
Yhteensä                                       400                                        1199
 
Uudelleenjärjestelyiden arvioidaan vähentävän Kuidut-liiketoimintalinjan vuotuisia kustannuksia yli 20 miljoonaa euroa. Kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuodesta 2011 alkaen. Toimenpiteistä aiheutuvien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan 15 miljoonaa euroa, joista suurin osa arvioidaan kirjattavan vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen aikana.
 
Metson Kuidut-liiketoimintalinjan palveluksessa työskentelee maailmanlaajuisesti yhteensä noin 1800 henkilöä. Sen suurimmat toimipaikat sijaitsevat Ruotsin Sundsvallissa ja Karlstadissa sekä Porissa. Linja toimittaa kemiallisen ja mekaanisen massateollisuuden asiakkaille koneita ja laitteita sekä huolto- ja asiantuntijapalveluita.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Per-Åke Färnstrand, johtaja, Kuidut-liiketoimintalinja, puh. +46 70 633 39 46 (ruotsiksi ja englanniksi)
Hannu Tähkänen, Yksikön johtaja, Kuidut-liiketoimintalinja, puh. 040 551 79 47
 

Metso in Twitter